ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ОБМІН ЗАЛІЗА В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ

Ключові слова: поросята на дорощуванні, кормова добавка, обмін заліза, ліпрот, пластова вода, хімус, шлунково-кишковий тракт, коефіцієнти перетравності, засвоєння, показники крові, середньодобовий приріст

Анотація

На сьогодні відомо про вплив різних факторів, зокрема макро- і мікроелементів на процеси обміну речовин, перетравність поживних речовин корму та фізіологічний стан свиней. Залізо є важливим мікроелементом, який впливає на оптимальний рівень гемоглобіну, а перебуваючи у стані дефіциту в організмі поросят, призводить до анемії з подальшою затримкою росту. У статті викладені матеріали власних досліджень щодо особливості обміну заліза у поросят після відлучення при введенні в раціони нетрадиційної комплексної кормової добавки (ККД). До складу ККД входить ліпрот, ехінацея пурпурова та сухий мінеральний концентрат (отримують у результаті змішування мінералізованої (пластової) води і пшеничних висівок з подальшим висушуванням вологи до 14–15 %). Метою наших досліджень було з’ясувати вплив ККД на обмін заліза в організмі поросят на дорощуванні. Дослідження проводили на базі Інституту свинарства і АПВ НААН України в лабораторіях фізіології відтворення і трансплантації ембріонів, зоотехнічного аналізу та експериментальній базі інституту. Для вивчення вмісту заліза в хімусі різних відділів шлунково-кишкового тракту поросят використовували методику накладання фістул на шлунок, порожню та клубову кишки. Було сформовано дві групи поросят після відлучення – контрольна та дослідна. Представлені результати впливу ККД на концентрацію заліза в хімусі різних відділів шлунково-кишкового тракту, баланс заліза в організмі поросят, коефіцієнти його засвоєння, вміст заліза у крові поросят у 45-и та 105-и денному віці. Протягом досліду вивчали продуктивність поросят. Встановлено, що перетравлення сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини у поросят дослідної групи майже не відрізнялося від контрольної групі, тоді як отримані кращі достовірні результати перетравності ними сухої речовини – на 2,42 % (p≤0,05), органічної речовини – на 1,97 % (p≤0,05) та БЕР – на 1,76 % (p≤0,05). У результаті проведених досліджень встановлено, що використання раціонів з комплексною кормовою добавкою сприяло покращенню травлення в поросят. Засвоєння заліза в організмі дослідних тварин було на 1,78 % більше, ніж у контрольних і складало 62,89 % та 61,11 % відповідно. Введення до раціонів молодняку свиней ККД підвищило вміст заліза в сироватці крові на 74,86 %. У процесі згодовування комплексної кормової добавки поросятам на дорощуванні визначена позитивна дія добавки на стан їхнього росту, що підтверджено достовірним підвищенням середньодобових приростів на 17,7 % (p≤0,001).

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Мироненко, О. І., & Усачова, В. Є. (2022). ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ОБМІН ЗАЛІЗА В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2(2), 205-211. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.24
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО