ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

  • М. М. Маренич Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-8903-3807
  • В. О. Капленко Полтавська державна аграрна академія
  • К. В. Коба Полтавська державна аграрна академія
  • О. Р. Голуб Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: урожайність, кукурудза, удобрення, норми висіву, швидкість сівби

Анотація

У трирічному виробничому експерименті досліджувалися особливості формування врожайності кукурудзи: аналіз урожайності в сівозміні; вплив передпосівної обробки насіння; вплив системи удоб-рення, густоти сівби та швидкості руху посівного агрегату на врожайність. Встановлено, що за-стосування органічних добрив у вигляді гною великої рогатої худоби в кількості 50 т/га компенсує негативний вплив небажаного попередника, наприклад, соняшнику, під який ця норма вноситься.
Урожайність кукурудзи в такому разі була найбільшою і становила 9,7 … 11,1 т/га, показники вро-
жайності після пшениці становили 9,4 … 10,5 т/га. В умовах використання великої кількості добрив,
особливо застосування гною великої рогатої худоби, попередники неістотно впливають на форму-
вання врожайності зерна. Зокрема врожайність гібридів кукурудзи ТМ Pioneer після пшениці озимої
становила в середньому 9,83 т/га, а після соняшнику – 10,2 т/га, що має різницю лише 3,7 %. Найме-
ншу врожайність отримано в разі розміщення кукурудзи після посівів цієї ж культури на зерно та
силос – відповідно 9,3 та 9,57 т/га. Найменша врожайність спостерігалася в повторних посівах ку-
курудзи, що підтверджують узагальнені попередні дослідження. Встановлено, що за умови інтенси-
вного забезпечення посівів органо-мінеральними добривами гібриди кукурудзи реалізують свій гене-
тичний потенціал незалежно від умов року вирощування. Використання норми азотних добрив у кі-
лькості 150 кг/га виявилося найефективнішим незалежно від умов року вирощування. Ефективним
прийомом управління врожайністю кукурудзи є передпосівна обробка насіння сумішшю протруйників
і гумінових стимуляторів, що сприяє кращому формуванню кореневої та надземної частини й дає
змогу більшою мірою контролювати ураження проростків хворобами. В умовах нестійкого зволо-
ження найбільша врожайність досягнута за норм висіву 80 … 85 тис. насінин на 1 га, проте норми
висіву доцільно обґрунтовувати економічно. Оптимальною швидкістю руху агрегату для сівби куку-
рудзи є 10 км/год. Зменшення чи збільшення цього параметру призводило до зменшення врожайності,
що пояснюється нерівномірним розподілом насіння та неоднаковою глибиною його розміщення у ґру-
нті. Швидкість руху необхідно встановлювати залежно від технічних характеристик агрегату та
стану ґрунту на момент сівби.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Маренич, М. М., Капленко, В. О., Коба, К. В., & Голуб, О. Р. (2019). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ. Scientific Progress & Innovations, (4), 43-50. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають