ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Ключові слова: стоколос безостий, кормова продуктивність, насіннєва продуктивність, вегетативні пагони, строки посіву

Анотація

Багаторічні злакові трави є основними кормовими культурами при сінокісному і пасовищному
використанні. Зона розповсюдження їх досить велика: вони поширені від тропіків до крайніх північних
областей. Значна їх роль і в системі землеробства: вони захищають ґрунт від водної та вітрової ерозії, збагачують його органічними речовинами, поліпшують фізико-механічні властивості грунту та
інфільтрацію опадів. У групу кормових злакових трав входить понад 600 видів рослин, але
найбільшу кормову цінність має стоколос безостий, який використовують на зелений корм, силос, сі-
наж та трав’яне борошно. Сучасні районовані сорти цієї рослини за сприятливих умов вирощування
здатні формувати біологічну урожайність насіння до 0,6–0,8 т/га, зеленої маси 50,0 т/га, сіна
20,0 т/га. Але отримання таких високих та сталих урожаїв вимагає дотримання всіх агротехнічних
операцій. Мета досліджень полягала у визначенні строків посіву, що впливають на формування насін-
нєвої та кормової продуктивності стоколосу безостого. Під час досліджень використано польовий та
кількісний методи, метод пробного снопа, ваговий, статистичний. Високу кормову цінність стоколосу
безостого можна пояснити тим, що він має значну кількість вегетативних пагонів, на яких більше
листків, ніж на генеративних. До того ж листки особливо на вегетативних пагонах містять більшу
кількість поживних речовин. Найменшу кількість вегетативно подовжених пагонів сформували росли-
ни сорту Полтавський 5 та Полтавський 52 за умов осіннього строку сівби. Найбільша кількість ве-
гетативно подовжених пагонів у цих сортів була при використанні весняного строку сівби. Оптималь-
ними строками сівби для отримання високих урожаїв насіння для сортів стоколосу безостого Пол-
тавський 5 та Полтавський 52 є літні. Оптимальними строками сівби для отримання високих урожа-
їв зеленої маси для сортів стоколосу безостого Полтавський 5 та Полтавський 52 є весняні.
Оптимальними строками сівби для отримання високих урожаїв сухої речовини для сортів стоколосу
безостого Полтавський 5 та Полтавський 52 є також весняні строки сівби.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Марініч, Л. Г., & Антонець, О. А. (2021). ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ . Scientific Progress & Innovations, (3), 45-50. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО