ВІДМІННІСТЬ ЗРАЗКІВ ZІZYPHUS JUJUBA MILL., 1768 У КОЛЕКЦІЇ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Ключові слова: Zіzyphus jujuba, Лісостеп України, колекція, зразок, відмінність

Анотація

Серед населення лісостепової зони України зростає зацікавленість у вирощуванні субтропічних плодових рослин, зокрема, Zіzyphus jujuba Mіll. Для поступового введення в культуру нової плодової рослини виникає необхідність у створенні середовища генофонду виду із залученням методів інтродукції та селекції. Значна роль у розв'язанні цієї проблеми відведена ботанічним садам. Вони якраз і проводять інтродукцію та селекцію рослин. Одним з основних напрямків наукових досліджень Хорольського ботанічного саду є інтродукція субтропічних плодових культур в Лісостеп України. Виокремлено колекцію рослин Z. jujuba, що презентована 50 рослинами. Вони є віком 11 років та мають життєву форму дерева. Рослини висаджено у два ряди з кроком у ряду 2 м і на відстані між рядами 4 м. Форми дерев поліпшено шляхом обрізки та формування штамбу і крони. За посадковий матеріал колекції взято трирічні гібридні сіянці Z. jujuba. У якості джерела зимостійкості використали місцевий середньоплідний зразок, створений у результаті кількох репродуктивних циклів. З нього й заготовляли гібридне насіння. Також використовували зразки з крупними плодами, але з неповноцінним насінням, яке в умовах Лісостепу України неодмінно потребує захисту у зимовий період від морозів. У якості джерела крупноплідності до гібридизації залучали такі цінні генотипи Z. jujuba як сорти Та-Ян-Цзао та Вахшський. Вони інтродуковані перенесенням вегетаційного матеріалу у вигляді живців. Дослідження на відмінність зразків Z. jujuba проведено після морфологічного опису колекції упродовж 2019–2021 років. Зразок відносили до відмінного у випадку вирізнення його з-поміж інших методом порівняння описів зразків. У процесі досліджень виявлено цінні генотипи, а саме 11 зразків відмінних з-поміж наявних у колекції. Серед них найважливішими елементами новизни є низькорослість, мала кількість або відсутність колючок, величина плодоносного пагона, величина листкової пластинки, розміри плоду, основна форма плоду, маса плоду, соковитість плоду. Природньо-кліматичні умови Лісостепу України визначено як ті, що сприяють культивуванню відібраних зразків. Вони характеризуються також високою вегетативною продуктивністю та плодоношенням.

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Красовський, В. В., Черняк, Т. В., Антонець, М. О., & Антонець, О. А. (2022). ВІДМІННІСТЬ ЗРАЗКІВ ZІZYPHUS JUJUBA MILL., 1768 У КОЛЕКЦІЇ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 90-95. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.11
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ