ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Ключові слова: соя, кількість бобів, маса насіння, польова схожість, урожайність

Анотація

Соя відноситься до розповсюджених зернобобових культур, оскільки має універсальний характер використання. В Україні соя займає значний обсяг посівних площ, тоді як урожайність її залишаєть-ся поки нестабільною, загалом через порушення технології вирощування. Сучасним напрямом підви-щення урожайності сої є впровадження енергозберігаючих технологій із застосуванням регуляторів росту рослин, що дає змогу підвищити продуктивність та покращити якість насіння. Метою нашої роботи було встановити ефективність дії регуляторів росту для обробки насіння сортів сої різних груп стиглості в умовах північного Степу України. Завдання досліджень: встановити вплив регуля-торів росту на польову схожість насіння та продуктивність сої в умовах Північного Степу України. Результати досліджень показали, шо застосування регуляторів росту сприяло збільшенню польової схожості насіння в сорту Золушка порівняно з контролем на 2,1‒2,7 %, у сорту Ромашка – на 2,2‒3,3 %. З регуляторів росту, що вивчалися, більший позитивний вплив на формування кількості бобів з однієї рослини мав препарат Ікс-Сайт – 25,8 шт. (сорт Золушка) і 33,2 шт. (сорт Ромашка), що більше за контроль на 15,7 і 14,9 % відповідно. Маса насіння з однієї рослини була більшою в сор-ту Ромашка в середньому ‒ 7,70 г, у сорту Золушка – 6,17 г. Застосування регуляторів росту сприя-ло істотному збільшенню маси насіння відносно контролю в сорту Ромашка – на 0,34‒0,61 г (4,6‒8,3 %), у сорту Золушка ‒ Вимпел та Ікс-Сайт – 0,44 і 0,51 г відповідно. Урожайні дані показа-ли, що всі регулятори росту забезпечили істотний приріст урожаю в сорту Ромашка – 0,23‒0,33 т/га (9,2‒13,3 %), у сорту Золушка – Вимпел та Ікс-Сайт – 0,16 і 0,27 т/га відповідно. У варіантах з обробкою насіння регулятором росту Ікс-Сайт урожайність сої була більшою і стано-вила в сорту Золушка – 2,46 т/га, в сорту Ромашка ‒ 2,82 т/га.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Шепілова, Т. П. (2019). ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 80-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО