Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування

  • Є. В. Чухліб
  • Н. Д. Голуб
  • Д. Ю. Скареднов
Ключові слова: хімічний склад кісток, маса кістки, товщина кісткової стінки, навантаження на весь діаметр кістки, вік досягнення живої маси у 100 кг, середньодобовий приріст, витрати корму на 1 кг приросту, морфологічний склад туш

Анотація

Наведені результати відгодівлі свиней полтавської
м’ясної породи з використанням соєвих кормів, виго-
товлених за різними технологіями (експандування під
тиском, віджим під пресом, екструзія) та вплив да-
них білкових кормів на хімічний склад і міцність стег-
нових кісток. Більш продуктивними виявилися під-
свинки, яких годували соєвим концентратом (група
Д1), соєвою макухою (група Д2) та соєвим екстру-
датом (група Д3). На відгодівлі вони показали серед-
ньодобові прирости 825–833–785 г відповідно, і ви-
тратили на 1 кг приросту 3,26–3,47 кормових оди-
ниць. У їх стегнових кістках було більше кальцію на
1,66–1,04–2,78 % і фосфору на 0,67–0,53–0,38 %, ніж
у кістках тварин контрольної групи. Підсвинки до-
слідних груп мали дещо менший діаметр кістки на
0,51–0,33–0,73 мм, але більшу товщину кісткової
стінки (крім групи Д2) на 0,35–0,24 мм. Найбільше
навантаження на весь діаметр кістки зафіксовано у
дослідній групі Д3.

The results of pigs’ fattening of Poltava meat breed using soy feed, which made by different technologies (expundation under pressure, spin under pressure, extrusion) and the impact of these protein feeds on the chemical composition and strength of the femoral bone. More productive pigs were fed soy concentrate (Group R1), soybean oilcake (group R2) and soy extrudate (group R3). In feeding they showed average growth 825–833–785 g, and spent 3,26–3,47 feed units for 1 kg of growth. Their femoral bone had more calcium to 1,66–1,04–2,78 % and phosphorus to 0,67–0,53–0,38 % than the bones of animals in the control group.

Piglets of the research groups had smaller diameter of bone to 0,51–0,33–0,73 mm, but thicker thickness of bone’s wall (except group R2) to 0,35–0,24 mm.

The maximum load for the entire diameter of the bone observed in the experimental group R3.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Чухліб, Є. В., Голуб, Н. Д., & Скареднов, Д. Ю. (2015). Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 65-68. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають