Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів

  • Д. Ю. Скареднов
Ключові слова: відгодівля, соя, м’язова, жирова, тканина, якість

Анотація

Наведені результати дослідження хімічного скла-
ду та фізико-хімічних властивостей м’язової й
жирової тканини свиней, відгодованих на раціонах
із використанням білкових соєвих кормів різних
технологій виробництва: експандування під тис-
ком (концентрат сухий білковий соєвий кормовий –
КСБСК), віджим під пресом (макуха соєва), екст-
рузія (екструдат соєвий). За контроль використа-
на макуха соняшникова. Встановлено, що за хіміч-
ним складом і фізико-хімічними властивостями
м’язова та жирова тканини всіх піддослідних груп
свиней знаходяться на рівні нормативних показни-
ків, що свідчить про достатньо високу якість сви-
нини. У процесі порівняння якісних показників між
дослідними групами аналогів вірогідної різниці не
встановлено. Проте у м’язовій тканині тварин,
відгодованих на КСБСК, простежувалася тенден-
ція певного збільшення показників сухої та органі-
чної речовини, протеїну й енерґетичної цінності.

 The results of the chemical composition and physico-chemical properties of the muscle and adipose tissues of pigs fed on the diets with soya protein feed of different technologies are given: expansion as the pressure (soy protein concentrate, dry fodder – KSBSK), extraction under pressure (soybean cake), extrusion (soy extrudate). Sunflower cake is used as a control. It was found that the chemical composition and physico-chemical properties of muscle and adipose tissue of all experimental groups of pigs are at the level of normative parameters, indicating high quality pork. In the process of comparing quality indicators between the groups of analogues significant difference has not been established. However, in the muscle tissue of animals that are fed on KSBSK, the tendency of increase in the dry and organic matter, protein and energy content was observed.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Скареднов, Д. Ю. (2013). Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів. Scientific Progress & Innovations, (3), 175-179. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.38
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО