Забійні та м’ясні якості свиней на відгодівлі за використання в раціонах концетрату сухого білкового соєвого кормового

  • Д. Ю. Скареднов
Ключові слова: соя, експандування, віджим, екструзія, забій, м’ясність, якість, шпик, категорія

Анотація

Наведені результати дослідження забійних і
м’ясних якостей свиней, відгодованих на раціонах
із додаванням білкових соєвих кормів різних техно-
логій виробництва: експандування під тиском
(концентрат сухий білковий кормовий соєвий),
віджим під пресом (макуха соєва), екструзія (екс-
трудат соєвий). За контролем використана маку-
ха соняшникова. Встановлено суттєву позитивну
дію ефективності білкових соєвих кормів на
інтенсивність росту, конверсію корму, забійні та
м’ясні якості свиней, морфологічний склад туш.
Найкращими за забійним виходом туші були ана-
логи свиней, відгодовані на макусі соєвій та кон-
центраті сухому білковому соєвому кормовому
(+2,47 % та 1,53 % відповідно до контролю). В
цілому м'ясо-сальна продукція піддослідних тварин
за основними показниками якості відноситься до
нормальної категорії свинини.

Given the results of studies of slaughter and meat quality of pigs fed on diets with different
protein soy food production technologies: the pressure of expansion (concentrate dry soy protein food),
spinning under pressure (soybean cake), Extrusion (extrudate soy). As a control sunflower oil
cake. Found a significant positive effect of soy protein feed on growth rate, feed conversion, slaughter
and meat quality of pigs, the morphological structure of the carcass. Best for slaughter yield carcasses
were fed to pigs counterparts cake and soy protein concentrate soy dry forage (+2.47% and 1.53%
respectively to control). In general, meat and tallow products guinea pigs on key dimensions correspond
to the normal categories of pork.

Опубліковано
2013-06-28
Як цитувати
Скареднов, Д. Ю. (2013). Забійні та м’ясні якості свиней на відгодівлі за використання в раціонах концетрату сухого білкового соєвого кормового. Scientific Progress & Innovations, (2), 150-153. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.39
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО