Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит

  • П. П. Шатохін
  • К. В. Супруненко
  • Л. П. Каришева
Ключові слова: поросята, гастроентерит, перитол, водорозчина форма ацетилсаліцилової кислоти (ВФАСК), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, величина гематокриту, трийодтиронін (Т3, кортизол), тетрайодтиронін (Т4, тироксин), перекисна резистентність еритроцитів (ПРЕ), малоновий діальдегід (МДА)

Анотація

Розглянуто питання лікування поросят відлучного
віку хворих на гастроентерит. Метою нашого дослід-
ження було застосування в комплексному лікуванні
хворих поросят препаратів, а саме: антагоніста
серотоніну – перитолу та препарату з групи саліци-
латів – водорозчинну форму ацетилсаліцилової кис-
лоти [15]. Встановлено, що препарати, які ми за-
стосовували, виявляють різнобічну дію на організм
поросят, зокрема на показники еритропоезу, деякі
показники антиоксидантної системи та концентра-
цію тіреоїдних гормонів. За результатами дослідів
визначено терапевтичну ефективність запропонова-
них нами схем лікування.

We dealed with a subject of piglets'
gastroenteritis treatment. The aim of our study was
ANNOTATIONS
№ 3 • 2015 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 207
to use in the treatment of patients piglets
preparations, namely serotonin antagonist – peritol
and drugs from the group of salicylates – water
soluble form of aspirin. It was established that the
drugs we used exhibit diverse effects on the pigs, in
particular, on the performance of erythropoiesis,
some indicators of antioxidant system and thyroid
concentration of hormones. According to the results
of experiments determined the therapeutic efficacy
of our proposed treatment regimens.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Шатохін, П. П., Супруненко, К. В., & Каришева, Л. П. (2015). Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит. Scientific Progress & Innovations, (3), 103-108. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають