Дія “Хоріоцену” на лейкопоез підсисних свиноматок

  • П. П. Шатохін
  • К. В. Супруненко
  • Л. П. Каришева
Ключові слова: поросні та підсисні свиноматки, хоріоцен, лейкоцити, лейкограма, вільнорадікальне перекисне окислення (ВРПО)

Анотація

Наведено результати досліджень, спрямованих на вивчення впливу препарату «Хоріоцену» на процес лейкопоез у у підсисних свиноматок. Встановлено, що дворазове введення тканинного препарату поросним свиноматкам у дозі 10 мл збільшує кількість лейкоцитів у крові тварин на перший день опоросу по відношенню до показника групи контролю у межах статистичної вірогідності (9,3±1,2 Г/л у контрольній та 15,0±1,8 Г/л (р<0,05) – у дослідній групах). Дослідження показника кількості лейкоцитів на 6-ту та 16-ту добу після опоросу свідчить про те, що в організмі свиноматок контрольної групи спостерігається лейкоцитоз, а в організмі тварин дослідної групи даний показник знаходиться в межах фізіологічної норми. У першому дослідженні кількість лімфоцитів у крові групи контролю була вище фізіологічної межі і складала 66,4±3,4 % проти 46,5±0,6 (р<0,001) у дослідній. Показник кількості юних нейтрофілів у контрольній групі був у 3,3 рази більше, ніж у дослідній, а кількість сегментоядерних нейтрофілів була менше, ніж у дослідній, у 3,4 рази. Індекс зсуву нейтрофілів у групи контролю дорівнював 1,6 % проти 0,2 % в досліді. Результати другого та третього досліджень свідчать про збільшення кількості лейкоцитів та юних нейтрофілів у випадку зниження відсотка сегментоядерних нейтрофілів у крові тварин обох досліджених групах. Індекс зсуву нейтрофілів на 16-ту добу після опоросу у контрольній групі був 2,1±1,0 %, а в дослідній – 0,9±0,1 %.

The paper presents the results of clinical studies on investigating the dose-dependent influence of “Choriocene” on leukopoiesis in lactating sows. It has been established that double administration of the preparation to pregnant sows, 12 days before farrowing and on farrowing day, increases the number of leukocytes in the blood in statistical valid limits relatively to the control group (9.3±1.2 G/l – in the 1st control group, 16.4±1.4 G/l (p ≤ 0.01), and 15.0±1.8 G/l (p ≤ 0.05) in the 2nd and 3rd test groups, correspondingly.

Conducting the investigations on the 6th and 16th day after farrowing shows that leukocytosis is observed in the blood of sows of the control and 2nd experimental groups, and in the 3rd group the number of leukocytes is within the physiological norm.

The analysis of leukoformula indices shows, that the number of lymphocytes in the sows’s blood of the control group in the first study was higher, and in the experimental ones, within the physiological norm. On the 6th and 16th day of the study, leukocytosis was observed. Raising the number of young neutrophils occurs against the background of decreasing segmented neutrophils in all the examined groups. Determining the neutrophil shift index in the groups where “Choriocene” was used shows that regenerative nucleus shift to the left is observed in the sows’ blood and it is 0.5±0.1 % in the second test group and 0.9±0.1 % in the third one.

The intramuscular administration of “Chorio-cene” preparation to pregnant sows in doses of
10 ml twice (14 days before and in the first day after farrowing) shows the stabilizing effect on the leukopoiesis process, creating favorable conditions for the course of regenerative processes in the sows’s genitals during the postpartum period.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Шатохін, П. П., Супруненко, К. В., & Каришева, Л. П. (2018). Дія “Хоріоцену” на лейкопоез підсисних свиноматок. Scientific Progress & Innovations, (4), 142-146. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають