Вплив «Хоріоцену» на деякі біохімічні показники крові у підсисних свиноматок

  • П. П. Шатохін
  • К. В. Супруненко
  • Л. П. Каришева
Ключові слова: свиноматки, плацентарні препарати, біохімічні показники, пуповина десмургована емульгована (ПДЕ)

Анотація

У роботі представлені результати наукових досліджень щодо розробки та впровадження у ветеринарну практику екологічно чистих препаратів, а саме плацентарних, здатних нормалізувати метаболічні процеси у тканинах, та відновлювати структуру та функції органів і систем організму. Встановлено, що двократне введення хоріоцену збільшує вміст білка в крові на 1,5 % у порівнянні з показником першої доби після опоросу та на 5,3 % – показника тварин контрольної групи на 28-му добу. Вміст глюкози після введення препарату збільшився у всіх групах р<0,001, але у дослідних групах цей показник був вищим, ніж у контрольній на 8,7, 7,0 та 6,1 %. На фоні гіперфосфатемії вміст неорганічного фосфору в крові свиноматок 3-ї дослідної групи на 28-му добу був на 17 % нижчим, ніж у свиноматок групи контролю.

The paper presents the results of research on the development and implementation of environmentally friendly practices of veterinary preparations, namely placental able to normalize metabolic processes in tissues and restore the structure and function of organs and body systems. We established that the yard at multiple input of «Horiotsen» increased protein levels on 1,5 % compared to the index of the first days after farrowing and 5,3 % – rate of animals in the control group at 28th day. Glucose increase after the injection in all groups – p<0,001, but in the experimental groups the figure was higher than in the control one by 8,7, 7,0 and 6,1 %. Against the background of hyperphosphatemia content of inorganic phosphorus in the blood sows of 3rd research group at the 28th day was 17 Im% lower than in the control group of sows.

Опубліковано
2016-12-29
Як цитувати
Шатохін, П. П., Супруненко, К. В., & Каришева, Л. П. (2016). Вплив «Хоріоцену» на деякі біохімічні показники крові у підсисних свиноматок. Scientific Progress & Innovations, (4), 102-105. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.04.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають