Використання «Лораксону» для лікування собак за пневмоній

  • С. О. Кравченко
Ключові слова: «Лораксон», собаки, пневмонія, лікування, кров, біохімічні показники

Анотація

Дослідженнями встановлено, що застосування
антибактеріального препарату «Лораксон» для ліку-
вання пневмоній у собак супроводжується нормалі-
зацією клінічного стану хворих тварин та окремих
морфологічних і біохімічних показників крові. Після
введення препарату «Лораксон» внутрішньом’язево,
в дозі 30 мг/кг, двічі на добу впродовж 7 діб у хворих
собак покращується загальний стан, відновлюється
апетит та зникає лихоманка на другу добу. Кіль-
кість лейкоцитів зменшується до меж показників
клінічно здорових тварин, нормалізуються показники
білкового обміну, а саме вмісту загального білку та
частки глобулінів, на сьому добу.

Research has found that the use of antibiotics “Lorakson” to treat pneumonia in dogs is accompanied by normalization of the clinical condition of sick animals and some morphological and biochemical parameters of blood. After injection of “Lorakson” intramuscularly at a dose of 30 mg / kg twice a day for 7 days the general condition of sick dogs improves, appetite reduces and fever disappeares on the second day. The number of leukocytes decreases to the limits of the parameters of the clinically healthy animals, rates of protein metabolism, namely content of general protein and globulin particles, on the seventh day normalizes.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Кравченко, С. О. (2013). Використання «Лораксону» для лікування собак за пневмоній. Scientific Progress & Innovations, (4), 85-87. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>