Ультрасонографічні зміни за гострих та хронічних запалень підшлункової залози у свійських котів

  • С. О. Кравченко
  • В. В. Боброва Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: ультразвукове дослідження, підшлункова залоза, коти свійські, діагностика

Анотація

Діагностика захворювання підшлункової залози запального характеру за відсутності специфічних тестів: SPLI (специфічна панкреатична ліпаза у котів) та TLI (трипсиноподібна імунореактивність), які на сьогодні є золотим стандартом під час діагностики панкреатитів у котів свійських, але недоступні поки що у нашій країні для клініцистів, є досить складною за відсутності специфічної клінічної картини, що пов’язано з особливістю перебігу даного захворювання у даного виду тварин. Ультразвукові сканери з високочутливими датчиками на сьогодні є відносно доступними у повсякденній практиці ветеринарного лікаря і даний візуальний метод діагностики дає змогу оцінити наявність чи відсутність структурних змін у підшлунковій залозі котів свійських з неспецифічною клінічною картиною захворювання. У статті проведено аналіз можливостей ультразвукового методу діагностики під час дослідження даного органу у даного виду тварин клінічно здорових і хворих та проведена кореляція виявлених змін із клінічними симптомами захворювання.

Diagnosis of inflammatory pancreatic disease in the absence of specific tests: fPLI (specific pancreatic lipase in cats) and TLI (trypsin-like immunoreactivity), which today are the gold standard for the diagnosis of pancreatitis in cats, but are not available yet in our country for clinicians, is quite complex in the absence of a specific clinical picture, due to the peculiarity of the course of this disease in this species of animals. Ultrasound scanners with high-sensitivity sensors are relatively accessible today in the daily practice of a veterinarian and this visual method of diagnosis makes it possible to assess the presence or absence of structural changes in the pancreas of cats with a non-specific clinical picture of the disease. The article analyzes the possibilities of the ultrasonic diagnostic method in the study of this organ in this species of animals clinically healthy and patients and correlation of the revealed changes with the clinical symptoms of the disease are carried out.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Кравченко, С. О., & Боброва, В. В. (2018). Ультрасонографічні зміни за гострих та хронічних запалень підшлункової залози у свійських котів. Scientific Progress & Innovations, (1), 138–142. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>