ДИНАМІКА ОПСОНО-ФАГОЦИТАРНОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ

  • Б. П. Киричко
  • М. В. Скрипка
  • О. Б. Киричко
Ключові слова: бішофіт, мастит, корови, фагоцити

Анотація

Наведені результати досліджень динаміки опсоно-
фагоцитарної реакції організму здорових та хво-
рих на субклінічний мастит корів за зовнішнього
застосування екологічно чистого розчину полтав-
ського бішофіту з різними інтервалами. Бішофіт є
екологічно чистою сумішшю солей – сухим залиш-
ком вод колишнього Пермського моря. Надзвичай-
но важливою для резистентності організму є оп-
соно-фагоцитарна реакція. Дослідженням встано-
влено підвищення фагоцитарної активності
нейтрофілів, зростання фагоцитарного індексу
та фагоцитарного числа. Найефективнішим,
за показниками опсоно-фагоцитарної реакції,
було застосування розчину полтавського бішофіту
з інтервалами 12 та 24 години.

This article is based on the researchers’ results of the dynamic of opsono-phagosytic reactions of the healthy and
Subclinical Mastitis sick cows with external application of
ecologically clean solute «Poltavsky bishofit» at different
terms of use. Bishofit is the biological mixture of salts
from the dried old Perm Sea. Opsono-phagosytic reaction
is extremely important for the organizm resistance. The
research found out the increase of neutrophils’ phagocytic
activity, the increase of Phagocytic index and Phagocyte
number. The most effective, due to the data of opsonophagocytic reaction, was application of the solution «Poltavsky bishofit» within the intervals of 12 and 24hours.

Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
Киричко, Б. П., Скрипка, М. В., & Киричко, О. Б. (2012). ДИНАМІКА ОПСОНО-ФАГОЦИТАРНОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ. Scientific Progress & Innovations, (4), 76-79. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>