Фізіологічний статус собак при застосуванні розчину Полтавського бішофіту за парвовірусного ентериту

Ключові слова: фізіологічний статус, гематологічні та біохімічні показники крові, собаки, парвовірусний ентерит, лікування, розчин полтавського бішофіту

Анотація

У роботі було вивчено стан організму, динаміку показників крові хворих на парвовірусний
ентерит собак, схеми відновлення фізіологічного статусу. Вперше собакам був застосований
природний екологічно чистий засіб розчин полтавського бішофіту (РПБ). Для лікування тваринам
контрольної групи застосовували стандартну терапевтичну схему (0,9 % натрію хлорид, розчин
Рінгера, Дуфалайт, Метронідазол, Аскорбінова кислота, Метоплокрамід, Єтамзілат, Анфлурон,
Імунофан, Декса-кел, Аміновіт, Вітазал, Амоксицилін); собакам дослідної групи до стандартної
схеми додавали застосування 2%-ний РПБ у дозі 1 мл/кг всередину протягом 5 діб. Проводили
клінічні дослідження тварин. До початку лікування та після видужування у тварин відбирали кров
для проведення гематологічних та біохімічних досліджень. Фізіологічний статус собак на початку
дослідження був не задовільним. Спостерігалися відмова від корму і води, в’ялість, різке зниження
маси тіла, сухість шкірних покривів, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, рідше серцево-
судинної та респіраторної систем. Температура тіла на початку появи клінічних проявів
підвищувалася до 40,5±0,1 ºС. При проведенні діагностичних досліджень у хворих тварин
спостерігали зниження кількості лейкоцитів, паличкоядерних та сегментноядерних нейтрофілів,
підвищення кількості лімфоцитів та моноцитів, підвищення ШОЕ, підвищення АЛТ та АСТ. На 4
добу досліджень у крові тварин дослідної групи спостерігається підвищення загальної кількості
лейкоцитів на 8,0 %, що більше за показник у тварин контрольної групи на 6,3 %. Відсоткова частка
У вміст паличоядерних нейтрофілів зростає контрольній групі на 59,1 %, у дослідної групі на 68,2 %
що перевищує показник у контрольній групі на 39,7 %. Відсоткова частка сегментноядерних
нейтрофілів зростає у собак контрольної та дослідної груп на одному рівні. Підвищення кількості
нейтрофільних форм гранулоцитів компенсується зниженням агранулоцитів – лімфоцитів та
моноцитів. У собак дослідної групи з застосуванням РПБ рівень гемоглобіну підвищується на 19,2 %,
що на 22,9 % вища за показник контрольної групи. У тварин дослідної групи спостерігається
зниження показника ШОЕ на 33,5 %. У одужавших тварин всіх груп спостерігається зниження
показника ШОЕ. Дослідження біохімічних показників крові показали, що у тварин всіх груп, після
одужання загальний білок, лужна фосфатаза, АЛТ, АСТ, амілаза, креатинін, сечовина та глюкоза
знаходяться у межах фізіологічної норми. Встановлено, що застосування запропонованої схеми
лікування собак, з застосуванням РПБ, при парвовірусному ентериті, показало 100 % ефективність
та швидке одужання тварин, що підтверджувалось гематологічними та біохімічними
дослідженнями відновлення фізіологічного статусу організму.

Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Киричко, О. Б., Тітаренко, О. В., Шерстюк, Л. М., & Ісичко, В. М. (2022). Фізіологічний статус собак при застосуванні розчину Полтавського бішофіту за парвовірусного ентериту. Scientific Progress & Innovations, (3), 124-129. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.03.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають