Екологічні наслідки традиційного сільського господарства

  • Т. О. Чайка
Ключові слова: традиційне сільськогосподарське виробництво, сільське господарство, генетично модифіковані організми, стійкий розвиток, соціо-економіко-екологічна система, органічне агровиробництво

Анотація

Визначено необхідність формування нового розу-
міння світу на засадах моралі й етичних ідеалів
добра і любові. Обґрунтовано необхідність розви-
тку аграрного сектора економіки на засадах соціо-
економіко-екологічної системи через визначення
впливу негативних сторін традиційного сільсько-
господарського виробництва на економіку, еколо-
гію та населення країн. Наведено наслідки викори-
стання ГМО та ГМ-культур у сільському госпо-
дарстві, що обумовлює необхідність розвитку ор-
ганічного агровиробництва на території України.

The article defines the need for a new understanding of the world on the principles of morality and ethical ideals of goodness and love. The necessity of the development of the agricultural sector on the basis of socio-economic-ecological system as a result of the negative impact of traditional agricultural production on the economy, the environment and the nation's population has been grounded. The consequences of the use of GMOs and GM crops in agriculture, which necessitates the development of organic agricultural production in Ukraine, are given in the article.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Чайка, Т. О. (2013). Екологічні наслідки традиційного сільського господарства. Scientific Progress & Innovations, (3), 95-99. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.18
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають