Розвиток екопоселень в умовах органічного земле- робства як напрям використання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні

  • О. О. Горб
  • Т. О. Чайка
  • І. О. Яснолоб
Ключові слова: органічне землеробство, екопоселення, сільськогосподарське виробництво, агротехнології, ґрунтозахисні засоби

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність розвитку органічного землеробства. Виділено загальні вимоги та умови до його ведення. Доведено необхідність розвитку органічного землеробства в Україні, що у свою чергу, сприятиме створенню та ефективному функціонуванню екопоселень. Визначено сутність екопоселень та їх особливості в сучасних умовах. Вивчено світовий досвід організації екопоселень та сформовані можливі напрями його адаптації до вітчизняних умов. Наведено передумови та особливості становлення, розвитку й ефективного функціонування екопоселень в Україні.

The relevance of the development of organic agriculture was substantiated in the article. The general requirements and conditions for its maintenance are specified. The necessity of the development of organic farming in Ukraine is proved, which in turn will contribute to the creation and efficient functioning of ecological settlements. The essence of ecological settlements in general and their features in the present conditions are determined. The foreign experience of organization of ecological settlements is studied and possible directions of its adaptation to domestic conditions are formed. Preconditions and peculiarities of formation, development and effective functioning of ecological settlements in Ukraine are presented.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Горб, О. О., Чайка, Т. О., & Яснолоб, І. О. (2017). Розвиток екопоселень в умовах органічного земле- робства як напрям використання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні. Scientific Progress & Innovations, (3), 52-55. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають