ДИСПЕРСІЯ МОЛОЧНОГО ЖИРУ ПІД ВПЛИВОМ ЙОДОВМІСНИХ ДОБАВОК, ЩО ВВОДИЛИСЯ ДО РАЦІОНУ КІЗ

  • Т. М. Рижкова
  • В. С. Васильєв
  • І. І. Гончарова
  • І. М. Лівощенко
Ключові слова: козине молоко, молочний жир, йодовмісні добавки, дисперсність жирових кульок, жирова компонента, йододефіцит

Анотація

Викладено результати впливу водовмісних підкор-
мок на технологічні властивості козиного молока,
зокрема, на дисперсність його жирових кульок.
Встановлено, що жирова компонента проб моло-
ка, отриманих від тварин, до раціону яких додат-
ково вводили добавки «Еламін» та калію йодид,
мають більш високу дисперсність жирових кульок,
що впливає на підвищення його засвоюваності ор-
ганізмом людини. Також молоко молоко від кіз, до
раціону згодовування яких вводили дві вищевказані
йодовмісні підкормки, є більш технологічним, аніж
козине молоко, отримане від кіз звичайного раціо-
ну згодовування, так як не потребує проведення
процесу його гомогенізації.

The results of influence of hydrous creep-feeding on the
technological peculiarities of goat milk and in particular on the
dispersity of fat globules have been shown in this article. During
milk testing of goats, which had some additional creep-feeding such
as «Elamin» and potassium-iodine in their ration it has been
determined that a fat component has higher dispersity of fat
globules thatincreases milk assimilability by human being. Goat
milk which contains iodine components is more technological than
goat milk without these components becanse its not needed to
conduct homogenization.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Рижкова, Т. М., Васильєв, В. С., Гончарова, І. І., & Лівощенко, І. М. (2012). ДИСПЕРСІЯ МОЛОЧНОГО ЖИРУ ПІД ВПЛИВОМ ЙОДОВМІСНИХ ДОБАВОК, ЩО ВВОДИЛИСЯ ДО РАЦІОНУ КІЗ. Scientific Progress & Innovations, (3), 96-101. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.20
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО