Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі

  • І. І. Гончарова
Ключові слова: відтворювальна здатність, жива маса, ремонтні телиці, рівень годівлі, інтенсивне вирощування, парування

Анотація

Викладено результати живої маси і відтворю-
вальної здатності телиць знам’янського внутріш-
ньопородного типу поліської м’ясної породи з різним
рівнем годівлі. Встановлена оптимальна жива маса і
вік плідного парування телиць. Так, інтенсивне виро-
щування телиць забезпечує середньодобовий приріст
700 г, живу масу 385 кг у 15–16-місячному ві-
ці. Експериментально встановлено, що інтенсивно
вирощені тварини за весь період вирощування щоден-
но споживали менше кормів, також відмічалися
кращою відтворювальною здатністю, вік плідного
парування у них на 146 діб був менше, ніж у ровес-
ниць контрольної групи. Показники заплідненості у
них були вищими на 6 %. Ці телиці на 4–5 місяців бу-
ли молодшими на момент плідного парування, що
свідчить про вищу скоростиглість інтенсивно виро-
щених телиць.

There are some results of live weight and reproductive ability of Znamyanka interbreeding type of heifers of Polissian meat breeds with different levels of feeding. Optimal live weight and age of  productive pairing heifers are established. Thus, intensive growth of heifers provides daily gain of 700-800 g and live weight of 385 kg at 15–16 month-old heifers. It is shown experimentally that intensively reared animals consumed less feed daily during the whole growing period, it was marked as the best reproductive ability, their age of productive pairing was 146 days less than in the control group of their yearlings. Indicators of their fertility were 6 % higher. These heifers were 4-5 months younger during the period of productive pairing, that indicates the higher precocity of intensively reared heifers.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Гончарова, І. І. (2015). Здатність телиць м’ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 84-86. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО