ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ҐРУНТУ ТА АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА м. ПОЛТАВА (РАЙОН ДЕНДРОПАРКУ)

  • І. О. Іваницька
  • Н. Б. Сененко
  • І. С. Романович
  • О. І. Санжаревська
Ключові слова: ґрунт, децентралізоване водопостачання, фізико-хімічні показники, органолептичні показники, нітрат-іони, загальна твердість, вміст водорозчинних солей

Анотація

Наведені результати комплексного експеримента-
льного дослідження проби ґрунту та основних фі-
зико-хімічних показників води децентралізованого
водопостачання, відібраних у центрі м. Полтава
(район Дендропарку). Виконаний аналіз впливу во-
дорозчинної складової ґрунту на даний водоносний
горизонт. На основі отриманих результатів та
порівняння їх із нормативами, встановленими
Держ.Сан.ПіНом, доведено, що досліджувана вода
не відповідає фізіологічній потребі організму лю-
дини. Зроблені висновки про необхідність регуляр-
ного контролю якості та покращання стану ґрун-
ту і питної води для використання їх населенням.

The results of the complex experimental research of soil samples
and main physical–chemical characteristics of decentralized water
supply selected in the center in Poltava (Dendropark area) are
given. Analysis of influence of water-soluble soil component on
this aquifer is conducted. The investigated water does not meet the
physiological needs of the human body has been proved on the
basis of results and comparison them with the requirements
established by State Sanitary Regulations and Standard.
Conclusions about regular control of soil and drinking water quality
and improvement for using by population are drawn.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Іваницька, І. О., Сененко, Н. Б., Романович, І. С., & Санжаревська, О. І. (2012). ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ҐРУНТУ ТА АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА м. ПОЛТАВА (РАЙОН ДЕНДРОПАРКУ). Scientific Progress & Innovations, (3), 83-86. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають