Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах MCl − Nd(Gd)Cl3 − H2O (M− Li,Na,K,Rb,Cs) при 25–100 °С

  • Д. О. Стороженко
  • Н. В. Бунякіна
  • О. Г. Дрючко
  • І. О. Іваницька
  • Н. М. Гринчишин
Ключові слова: водно-сольові системи, хлорид лужного металу, хлорид неодиму, хлорид гадолінію, подвійний хлорид

Анотація

У роботі методом ізотермічної розчинності досліджено фазові рівноваги у водно-сольових системах хлоридів лужних металів і рідкісноземельних елементів (неодиму, гадолінію) при 25–100 °С. Установлено температурні та концентраційні межі кристалізації вихідних солей і подвійних сполук. Виявлені подвійні  хлориди синтезовані та ідентифіковані фізико-хімічними методами аналізу.

We investigated phase equilibrium in aqueous systems chloride salt and alkali metal and rare earth elements (neodymium, gadolinium) at 25–100 °C by isothermal solubility in the article. Temperature and concentration limits of crystallization of initial salts and double compounds. We identified double chlorides which were synthesized and identified by physical and chemical methods of analysis.

Опубліковано
2016-06-24
Як цитувати
Стороженко, Д. О., Бунякіна, Н. В., Дрючко, О. Г., Іваницька, І. О., & Гринчишин, Н. М. (2016). Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах MCl − Nd(Gd)Cl3 − H2O (M− Li,Na,K,Rb,Cs) при 25–100 °С. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 81-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.1-2.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають