Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів

  • Б. П. Киричко
  • Т. В. Звенігородська
Ключові слова: домашні коти, пародонтит, гінгівіт, лікування

Анотація

Встановлено, що за хвороб пародонту реєструється підвищення показника ШОЕ, рівня глюкози та загального білку, зменшення кількості еритроцитів та лейкоцитів у крові. В ротовій рідині відмічається гіперпротеїнемія та гіперглікемія. Прослідковано залежність активності каталази та рівня малонового діальдегіду під час лікування. Зареєстровано підвищення лізоцимної активності під час лікування в порівнянні з тваринами до лікування. Поєднання консервативного та оперативного методів лікування запальних хвороб пародонту в котів і використання імплантатів «Біомін» дають позитивний ефект.

Found that when periodontal disease detected increased ESR, glucose, and gamma-globulin, reducing the number of red blood cells and white blood cells in the blood. In oral fluid celebrated hyperproteinemia and hyperglycemia. The dependence of the level of catalase and malondialdehyde during treatment. The combination of conservative and surgical treatment of inflammatory periodontal diseases in cats and implants "Biomin" make a positive impact.

Опубліковано
2013-06-28
Як цитувати
Киричко, Б. П., & Звенігородська, Т. В. (2013). Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів. Scientific Progress & Innovations, (2), 95-97. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>