ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ

  • Б. П. Киричко
  • Т. В. Звенігородська
  • В. В. Парченко
Ключові слова: похідні триазолу, сполуки АИ 99, АИ 100, антимікробна активність

Анотація

Досліджена протимікробна дія нових похідних
1,2,4-триазолу – сполук АИ 99 та АИ 100. Визна-
чення чутливості мікроорганізмів до вказаних спо-
лук проводили методом дифузії в аґар із викорис-
танням спеціально виготовлених дисків. Встанов-
лено, що протимікробна дія сполук АИ 99 та
АИ 100 виявляється в 0,5–1 % концентрації.
Найвираженішу антимікробну дію сполуки АИ 99 і
АИ 100 мають проти Corinobacter pseudodiphteridicum,
Str. pyogenes, та Staph. spp.,
а слабку – по відношенню до P. vulgaris і E. coli.

The new derivative of 1,2,4-triazoly – AИ 99 and AИ 100
combinations – antimicrobial action has been study. The
microbial sensitiveness of present combinations has done by
diffusion technique of agar by use special made disks. The
AИ 99 and AИ 100 combinations antimicrobial action of
0,5-1% concentration has been established. Most expressive
antimicrobial action AИ 99 and AИ 100 combinations have
been against Corinobacter pseudodiphteridicum,
Str. pyogenes and Staph. spp, and weak with reference to
P. vulgaris and E. coli.

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Киричко, Б. П., Звенігородська, Т. В., & Парченко, В. В. (2012). ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 125-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>