Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту

  • Ю. А. Цьова
Ключові слова: механічний обробіток, ґрунт, дискримінантний аналіз, едафічні властивості

Анотація

У статті представлено результати дискримінантного аналізу за едафічними показниками станів ґрунтової системи, які формуються внаслідок різних способів механічного обробітку. Показано, що для дискримінації чизелювання, безполицевого та мінімального обробітку, а також «нульового обробітку» достатньо дві канонічні дискримінантні осі. Канонічна функція 1 дискримінує способи механічного обробітку з високою глибиною оранки та способи з малою глибиною та нульовим обробітком. Канонічна функція 2 дискримінує кожну з перших груп на підгрупи з меншою глибиною оранки у парі. Більш глибокі варіанти оранки відрізняються більшими рівнями поживних речовин (азот, фосфор, калій). Значення канонічних змінних розглядаються як маркери осей простору, в межах якого відбивається мінливість едафічних показників.

The article presents the results of discriminant analysis on the state of soil on edaphic parameters of the system, which are formed as a result of different methods of machining. Two initial discriminant axes is enough for discrimination of results of chisel cultivation, subsurface cultivation, minimum tillage, and also «no till». Canonical axes 1 discriminates ways of machining with high depth of ploughing and ways with small depth or zero processing. Canonical axes 2 discriminates each of the first groups on subgroups with smaller depth of ploughing in each pair. Deeper variants of a ploughed land differ by the big levels of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in soil. Values of canonical variables are considered as markers of axes of space in which limits variability of edaphic indicators is reflected.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Цьова, Ю. А. (2016). Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту. Scientific Progress & Innovations, (3), 94-100. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.03.21
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають