ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГЕЛІОСИСТЕМ

  • А. В. Калініченко
  • Р. Титко
  • В. М. Сакало
  • О. О. Горб
Ключові слова: модель, фактор, оптимізація, геліосистема, вплив

Анотація

Проаналізовано можливості використання мето-
дів математичного моделювання під час створення,
аналізу та впровадження геліосистем на основі да-
них, отриманих у лабораторіях відновлюваних дже-
рел енерґії. У результаті проведених досліджень ви-
явлено особливості впливу обраних параметрів робо-
ти геліоустановки на теплову продуктивність теп-
лообмінника. Дослідження ефективності сонячного
вакуумного колектора й результати моделювання
довели доцільність використання цього виду облад-
нання.

Possibilities of the use of mathematical modeling in creation, analysis and implementation heliosystems based on data obtained in the laboratory of renewable energy. As a result, the research revealed the peculiarities of the selected parameters of the solar heat exchanger performance. The efficacy of vacuum solar collector and the simulation results proved the feasibility of using this type of equipment.

Опубліковано
2014-12-25
Як цитувати
Калініченко, А. В., Титко, Р., Сакало, В. М., & Горб, О. О. (2014). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГЕЛІОСИСТЕМ. Scientific Progress & Innovations, (4), 87-94. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.04.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають