Аналіз ринку антигельмінтиків для жуйних тварин в Україні

Ключові слова: ринок, аналіз, антигельмінтики, шлунково-кишкові гельмінтози жуйних

Анотація

У статті наведено дані щодо аналізу ринку антигельмінтиків для жуйних тварин в Україні. Згідно із сучасними даними літератури наразі у світі налічується понад 1500 протипаразитарних препаратів та їх лікарських форм, які застосовують спеціалісти у щоденній ветеринарній практиці. У тваринницьких господарствах України для лікування гельмінтозів шлунково-кишкового тракту використовують лікарські препарати, що належать до чотирьох хімічних груп: бензімідазолу, імідотіазолу, макроциклічних лактонів та комбінованих засобів. Завданням досліджень стало з’ясувати залежність вартості обробки однієї голови від факторів, які можуть впливати на ціну препаратів в Україні. За результатами досліджень встановлено, що із доступного асортименту лікарських засобів для лікування великої рогатої худоби овець та кіз за наявності гельмінтозів (жовтень 2022 року) доступними виявилися лише 38 антигельмінтиків різних фірм виробників. У результаті проведених досліджень з’ясовано, що найвищий відсоток в Україні мають антигельмінтні препарати у формі розчину (47,4 %). Однокомпонентні лікарські засоби для жуйних тварин (57,9 %) переважають над багатокомпонентними (42,1 %). На вітчизняному фармацевтичному ринку абсолютну більшість (81,6 %) мають антигельмінтики, виготовлені в Україні. Найбільшу частку препаратів в аптечній мережі України становлять препарати НВФ «Бровафарма» (23,7 %) та фірми «Ветсинтез» (18,4 %). Регресійний аналіз — це широко використовуваний статистичний метод для побудови моделі з набору даних про дві або більше змінних. Лінійна регресія базується на лінійній кореляції та передбачає, що зміна однієї змінної супроводжується пропорційною зміною іншої змінної. Однак частіше використовується множинна лінійна регресія, яка дає нам змогу аналізувати більше одного предиктора чи змінної. В результаті проведених досліджень з’ясовано, що коефіцієнт детермінації (R2) становив 0,08 при рівні значимості P<0,05. Оскільки вклад вірогідної змінної у модель не перевищує 8,0 %, вона є не прийнятною для використання. Вказана модель не охоплює статистично значимі предиктори (ціна закупівлі діючої речовини, собівартість виготовлення продукції тощо). 

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Кручиненко, О. В., & Бондаревський, І. Л. (2022). Аналіз ринку антигельмінтиків для жуйних тварин в Україні. Scientific Progress & Innovations, (4), 112-118. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.13