Поширення та діагностика дирофіляріозу собак у місті Полтава

Ключові слова: собаки, Dirofilaria spp., екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, діагностика

Анотація

статті наведено дані щодо поширеного нематодозного захворювання у собак (Canis lupus
familiaris Linnaeus, 1758), викликаного збудниками Dirofilaria spp., що представляють інтерес для
лікарів гуманної й ветеринарної медицини. Дирофіляріоз – небезпечне трансмісивне, зоонозне
захворювання, що викликається гельмінтами, які відносяться до класу круглих червів Nematoda, ряду
Spirurida, родини Filariidae, роду Dirofilaria. Збудники хвороби є надзвичайно поширеними у багатьох
країнах світу й пристосованими до існування у різних кліматичних зонах, чому сприяє складна
біологія розвитку паразитів. Метою дослідження було визначити епізоотологічні особливості
дирофіляріозної інвазії собак у місті Полтава та встановити, який розчин фарби (генціанвіолету,
бриліантового зеленого, метиленового синього чи Люголя) є найбільш ефективним для фарбування
мікродирофілярій. Для досягнення поставленої мети було здійснено гемоларвоскопічні дослідження
за методом І. С. Дахна (2004) від 138 собак різних вікових груп та статі впродовж року.
Лабораторні дослідження виконані на базі наукової лабораторії кафедри паразитології та
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету. Фактори
ризику оцінювали за допомогою критерію Хі-квадрат (критерій згоди Пірсона). Результатами
наших досліджень встановлено, що паразитування Dirofilaria spp. у собак у місті Полтава в
середньому становить 29,7 %, а інтенсивність інвазії – 148,3 мікродирофілярій в 1 см3 крові. Згідно
отриманих результатів щодо вікової динаміки дирофіляріозу у собак було відмічено, що з віком ЕІ
зростала. Найвищі показники були у собак 3–6 років – 41,0 %. У сезонному аспекті найвища
екстенсивність дирофіляріозної інвазії була влітку (червень) й становила 39,0 %, а інтенсивність
інвазії, відповідно, восени у вересні – 193,2 мікродирофілярій в 1 см3 крові. Згідно отриманих
результатів досліджень самці хворіють частіше, ніж самки (P<0,05). Використання 0,1 % фарб
розчинів: генціанвіолету, бриліантового зеленого та метиленового синього за діагностики
дирофіляріозу сприяє фарбуванню мікродирофілярій та забезпечує ефективне виявлення їх у крові
собак.

Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Кручиненко, О. В. (2022). Поширення та діагностика дирофіляріозу собак у місті Полтава. Scientific Progress & Innovations, (3), 130-136. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.03.17