Вплив біопрепаратів комплексної дії на посівні якості насіння сої

  • Л. Г. Білявська Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-3856-7718
  • Ю. В. Білявський Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-8909-5127
  • Я. В. Брижак Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: насіння, посівні якості, маса 1000 насінин, лабораторна схожість, біопрепарати, урожайність, кондиційність

Анотація

У статті представлено результати вивчення урожайності кондиційного насіння і посівних
якостей сої [Glycine max (L.) Merrill] сортів полтавської селекції (‘Алмаз’, ‘Александрит’,
‘Антрацит’) за умови передпосівної обробки їх насіння біопрепаратами комплексної дії.
Застосовували зареєстровані в Україні препарати Ризобофіт, Фосфоентерин, Біополіцид,
Флавобактерин. Дослідження проводили в умовах ФГ «Грига», що в Полтавській області. Ѓрунт –
чорнозем звичайний. Насіння досліджуваних сортів обробляли біопрепаратами перед сівбою.
Визначали урожайність сортів і вихід кондиційного насіння після очистки. Також аналізували такі
посівні якості отриманого насіння, як лабораторна схожість та маса 1000 насінин. Виявлено
особливості взаємодії досліджуваних сортів з біопрепаратами комплексної дії. Визначено
максимальні значення досліджуваних показників у результаті взаїмодії сорт – біопрепарат. Сівба
якісним насінням сприяє ефективній реалізації генетичного потенціалу врожайності сучасних сортів
сої. Велике значення має вихід кондиційного насіння після його доробки. Встановлено, що урожайність
кондиційного насіння по варіантах досліду (в середньому за п՚ять років) змінювалась у досліджуваних
сортів по-різному. Найвища урожайність кондиційного насіння у сортів ՙАлександрит՚ та ՙАлмаз՚
відмічена у варіанті А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) – 1,73 т/га і 1,53 т/га
відповідно. У сорту Антрацит максимальне значення цього показника (1,69 т/га) відмічено у варіанті
А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин). Найбільша маса 1000 насінин у сорту ՙАлмаз՚
– 193,4 г була у варіанті А+Б+Г. У сорту ՙАнтрацит՚ найбільше значення цього показника відмічено у
варіанті А+Б+В, а в сорту ՙАлександрит՚ (182,6 г) у варіантах А (Ризобофіт на основі бактерій штаму
М-8) й А+Б+В. Висока лабораторна схожість насіння (92,52–94,4 %) відмічена за умови обробки
біокомплексом (варіант А+Б+В). Найвища лабораторна схожість насіння у сорту ‘Алмаз’ була у
варіанті А+Б+В і становила 94,4 %. У сортів ‘Александрит’ і ‘Антрацит’ цей показник був найвищим
у варіанті А+Б+Г і становив 92,0 % та 93,4 % відповідно.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Білявська, Л. Г., Білявський, Ю. В., & Брижак, Я. В. (2022). Вплив біопрепаратів комплексної дії на посівні якості насіння сої. Scientific Progress & Innovations, (4), 32-40. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО