ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ

  • О. Г. Міленко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-0529-5824
  • Ю. В. Соломон Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-5609-243X
  • В. С. Вегеренко Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: соя, норма висіву насіння, строки сівби, урожайність

Анотація

Через зростаючий попит на білкові джерела в Україні доцільно перебудувати структуру посівів сільськогосподарських культур у напрямі розширення посівів сої, яка здатна вирішити проблему білка і при цьому підвищити родючість ґрунту, покращити його азотний баланс. Важливою умовою високої продуктивності посівів сої є правильний вибір строків сівби, оптимальної площі живлення, схеми розміщення і густоти рослин у посівах. Метою досліджень було встановити вплив строків сівби та норми висіву насіння на тривалість вегетаційного періоду та урожайності сої. Наукові дослідження проводили впродовж 2019–2021 рр. Об’єктом досліджень був ранньостиглий сорт Златослава, який сіяли із трьома нормами висіву насіння: 700 тис./га; 800 тис./га; 900 тис./га за такими строками сівби: І-й – 23 квітня; ІІ-й – 3 травня та ІІІ-й – 13 травня. У результаті встановлена необхідність проведення експериментальних досліджень з метою визначення оптимальної норми висіву для кожного окремо взятого сорту в умовах відповідної зони вирощування, пов’язуючи це зі структурою посівних площ, місцем сої в сівозміні та строками сівби, що обумовлено змінами клімату. Під час проведення польового досліду за допомогою фенологічних спостережень було зафіксовано, що достигання рослин сої відбувалося значно раніше за умови сівби культури у ІІ-й та ІІІ-й строки сівби, норми висіву суттєво не впливали на тривалість вегетаційного періоду рослин сої сорту Златослава. Значну зміну тривалості вегетаційного періоду ми спостерігали під впливом погодних умов року проведення досліджень. 2019 та 2021 років період вегетації культури був довшим у середньому на 5 діб по всіх варіантах досліду порівняно з 2020 роком. Урожайність культури була вищою у варіантах із сівбою культури в І-й декаді травня з нормою висіву насіння 800 тис./га. Сівба культури у другій декаді травня краще впливала на продуктивність культури при загущеному агроценозі. Тому для виробничих посівів рекомендуємо проводити сівбу сої ранньостиглими сортами в першій декаді травня із нормою висіву насіння 800 тис./га. У більш пізні строки сівби необхідно збільшувати норму висіву насіння до 900 тис./га.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Міленко, О. Г., Соломон, Ю. В., & Вегеренко, В. С. (2022). ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 119-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають