ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

  • О. Г. Міленко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-0529-5824
  • К. В. Горячун Полтавська державна аграрна академія
  • В. В. Звягольський Полтавська державна аграрна академія
  • Р. А. Козинко Полтавська державна аграрна академія
  • С. О. Карпінська Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: кукурудза, технологія вирощування, бур’яни, гербіцид, урожайність

Анотація

Найважливішою проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва є вивчення і впрова-дження ефективних заходів для регулювання чисельності бур’янів у посівах культурних рослин. Ме-тою наших досліджень було встановити ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах кукурудзи, обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення елементів технології вирощування ку-льтури в умовах Лісостепу України. Для цього впродовж 2017–2019 років було закладено польовий дослід із п’яти варіантів: Контроль (без гербіцидів і ручних прополювань), тобто з природною за-бур’яненістю; Авангард, 2,0 л/га; Блокпост, 1,4 л/га; Кратос, 2,0 л/га та Кратос, 2,5 л/га. Обприску-вання ґрунту гербіцидами проводили відразу після сівби кукурудзи. Визначення видового складу та чисельності бур’янів виконували на ділянках з природною забур’яненістю, де не проводили заходів з боротьби з бур’янами. Застосування препарату Авангард у нормі 2 л/га впливало на зменшення зла-кових бур’янів на 96,3 %, а дводольних тільки на 28,6 %. Застосування препарату Блокпост у нормі 1,4 л/га сприяло зменшенню злакових бур’янів на 81,5 %, а дводольних на 60,7 %. Внесення Кратосу в нормі 2,0 л/га було ефективне у відношенні до злакових бур’янів на 85,2 %, а до дводольних на 78,6 %. Застосування Кратосу з підвищеною нормою використання до 2,5 л/га впливало на збільшення кіль-кості загибелі злакових бур’янів на 92,6 %, а дводольних на 82,1 %. У результаті підрахунків рослин кукурудзи, встановлено, що у варіантах досліду, де застосовували обприскування гербіцидами, гус-тота стеблостою не істотно варіювала. Умови природної конкуренції кукурудзи з бур’янами найгі-рше впливали на густоту посівів. Найкраще на формування врожайності зерна кукурудзи впливали погодні умови 2018 року, найбільш несприятливим був 2019 рік. Максимальну врожайність 9,4 т/га отримали у варіанті досліду, де застосовували препарат Кратос у нормі 2,5 л/га. За результатами економічної оцінки ефективності розроблених елементів технології вирощування кукурудзи на зерно для виробництва рекомендуємо застосовувати внесення препарату Кратос, 2,5 л/га за умови зміша-ного типу забур’яненості поля.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Міленко, О. Г., Горячун, К. В., Звягольський, В. В., Козинко, Р. А., & Карпінська, С. О. (2020). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО. Scientific Progress & Innovations, (2), 72-78. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО