ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

  • О. А. Бурлака Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-2296-7234
  • О. В. Горбенко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-2473-0801
  • А. О. Келемеш Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0001-9429-8570
  • А. О. Бурлака Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: зернозбиральний комбайн, скребковий елеватор, зірочка, приводний ланцюг, коливання, знос, надійність

Анотація

Статтю викладено як системний аналіз причин відмов та надання практичних науково обґрун-тованих пропозицій для покращення надійності роботи зерно-транспортних ліній сучасних зерноз-биральних комбайнів. Автори проаналізували основні чинники та причини, що призводять до перед-часного виходу з ладу та руйнування елементів зерно-транспортної лінії зернозбиральних комбайнів. Об’єктом дослідження обрано фізичні явища, що відбуваються у верхній частині зернового та коло-сового елеваторів зерно-транспортної групи зернозбиральних комбайнів під час транспортування зерна. Детально досліджено та проаналізовано роботу спряження: робоча поверхня привідної зірочки – ланцюг зі скребками зернового та колосового елеватора комбайна. Визначено основні причини руйнування зубів привідної зірочки та прискореного зносу ланцюга зі скребками елеватора зернозбирального комбайна: абразивне зношування, контактне зношування, пластична деформація, корозійне зношування та ін. Основними з науково обґрунтованих та практичних рекомендацій стали такі: проведення системного діагностичного обстеження складників зерно-транспортної групи; зменшення інтервалів між обслуговуванням комбайнів у разі роботи у складних умовах збирання врожаю; можливість дзеркального встановлення частково зношеної зірочки поворотом на 180°; ретельне очищення робочих органів транспортних систем зернозбирального комбайна від рослинних залишків і бруду при технічних обслуговуваннях та постановці на зберігання; використання нових конструкційних матеріалів, зокрема і композитів, для виготовлення нових привідних зірочок ланцюга зі скребками елеваторів зерно-транспортної групи зернозбиральних комбайнів. Пропоновані поради та рекомендації з обраної тематики дослідження доцільно застосовувати при використанні існую-чих конструкцій та проєктуванні нових елементів зернотранспортних ліній сучасних зернозбираль-них комбайнів вітчизняного та закордонного виробництва. Також результати цього дослідження доцільно впроваджувати в навчальний процес при підготовці здобувачів вищої освіти спеціальностей 208 Агроінженерія та 133 Галузеве машинобудування.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Бурлака, О. А., Горбенко, О. В., Келемеш, А. О., & Бурлака, А. О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 258-264. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.32