ДЕЗІНВАЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНИХ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ВІДНОСНО ЯЄЦЬ НЕМАТОД TRICHOSTRONGYLUS TENUIS

Ключові слова: гуси, Trichostrongylus tenuis, яйця нематод, дезінфікуючі засоби, дезінвазійна ефективність

Анотація

Серед гельмінтозів гусей досить поширеними є інвазії, спричинені нематодами, що паразитують
у шлунково-кишковому тракті птиці, до яких належить і трихостронгільоз. Лікувально-
профілактичні заходи повинні виконуватися, зважаючи на особливості життєвого циклу трихо-
стронгілюсів та бути спрямовані на ефективне знищення їх на різних стадіях розвитку. Серед них
найбільш дієвими є проведення дезінвазії об’єктів птахівництва. Метою досліджень було встановити дезінвазійні властивості сучасних дезінфікуючих засобів відносно яєць нематод Trichostrongylus tenuis. Проведено експериментальне випробування в лабораторних умовах дезінфек-тантів за різних експозицій та концентрацій: віросану (ТОВ «БіоТестЛаб», Україна), дезсану (ТОВ «Бровафарма», Україна) та гермециду-ВС (ТОВ «Ветсинтез», Україна). Основним показником дії дезінфікуючих засобів відносно яєць нематод було значення їх дезінвазійної ефективності. Результати проведених досліджень свідчать про високий рівень дезінвазійної ефективності дезсану (94,87–100 %) відносно яєць трихостронгілюсів у 1–2 % концентраціях за експозицій 10, 30 та 60 хв. При використанні 0,5 % розчину дезсану його дезінвазійна ефективність залежно від експозиції ко-ливалася від 49,35 до 85,47 %. Засіб віросан проявив високий рівень дезінвазійної ефективності в концентрації 0,25 % за експозиції 60 хв. (91,26 %) та в концентрації 0,5 % за експозиції 10, 30 та 60 хв. (100 %). Незадовільний рівень дезінвазійної ефективності віросан проявив у 0,1 % концентрації за експозицій 10 та 30 хв. (41,60–53,63 %). Цей дезінфектант у концентрації 0,1 % (експозиція 60 хв.), 0,25 % (експозиція 10 та 30 хв) показав задовільний рівень дезінвазійної ефективності віднос-но яєць нематод (60,43–82,74 %). Засіб гермецид-ВС проявив високий рівень дезінвазійної ефективності (100 %) у концентраціях 0,25 % (експозиція 30 та 60 хв.) і 0,5 % (експозиція 10–60 хв.). Незадовільний рівень дезінвазійної ефективності (39,22–52,02 %) виявлено при застосуванні гермециду-ВС у концентрації 0,1 % (експозиція 10 та 30 хв.), а задовільний (63,06–84,63 %) – у концентраціях 0,1 та 0,25 % за експозицій 60 та 10 хв. відповідно. Отримані дані дозволяють реко-мендувати дезінфектанти віросан, дезсан та гермецид-ВС для дезінвазії об’єктів довкілля та птахівничих приміщень у боротьбі та профілактиці за наявності трихостронгільозу гусей.

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Стародуб, Є. С. (2021). ДЕЗІНВАЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНИХ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ВІДНОСНО ЯЄЦЬ НЕМАТОД TRICHOSTRONGYLUS TENUIS. Scientific Progress & Innovations, (2), 242-247. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.31