РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ГРАВІТАЦІЙНОГО РУХУ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПОХИЛОМУ КАНАЛІ З ДИСКРЕТНО ЗМІННИМ КУТОМ НАХИЛУ

Ключові слова: рух зернового матеріалу, розгінний та гальмівний жолоб, кут нахилу

Анотація

Цілісність зерна, що завантажується в силос, залежить від способу доставки його на бетонне дно цієї споруди. Для цього використовуються спеціальні пристрої. Вони можуть працювати за принципом пересипання, дощу, та з використанням гальмівних пристроїв. Периферійні відкриті гви-нтові канали сповільнюють рух зернового матеріалу, але невідомо, як залежить кут гальмівної діля-нки від кута розгінної ділянки пристрою. Метою цієї роботи є теоретичне дослідження руху зерно-вого потоку в установці із дискретно змінними кутами нахилу розгінного і гальмівного жолобів. Ос-новне завдання: обґрунтувати залежність кута нахилу гальмівного жолоба від кута нахилу розгін-ного жолоба. Для дослідження руху зернового матеріалу по похилим площинам та зменшення його травмування в цій статті запропонована гравітаційна установка, котра складається з розгінного і гальмівного жолобів (відкритих лотків). На розгінному жолобі зерновий потік прискорює свою шви-дкість до maxV, проходячи шлях 1l по розгінному жолобу, який розташований під кутом α до горизо-нту. Це відбувається в результаті переходу частини потенціальної енергії зерна 11sinпEmglα= в кінетичну за рахунок нахилу розгінного жолоба під кутом α. На другій ділянці зерновий матеріал сповільнює свій рух. Тобто він починає рухатись без прискорення. Швидкість сходу зерна в накопичу-вальний бункер набуває значення, близького до початкової швидкості руху зернового матеріалу по розгінному лотку. Для нормального руху зернового потоку по всій довжині розгінного і гальмівного лотків необхідно, щоб кути α і β були більшими від кута природного відкосу ζ. Рух зернового потоку по гальмівному жолобу довжиною 2l, розміщеного під кутом β до горизонту, відбувається за раху-нок попередньо набутої максимальної кінетичної енергії та потенційної енергії зерна 22sinпEmglβ=. Отже, використовуючи установку з дискретно змінними кутами розгінного і гальмівного жолобів, можна проводити досліди з вивчення швидкості руху різного виду зернового матеріалу у завершальній стадії завантаження циліндричних ємностей.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Арендаренко, В. М., Антонець, А. В., Савченко, Н. К., Самойленко, Т. В., & Іванов, О. М. (2020). РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ГРАВІТАЦІЙНОГО РУХУ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПОХИЛОМУ КАНАЛІ З ДИСКРЕТНО ЗМІННИМ КУТОМ НАХИЛУ. Scientific Progress & Innovations, (4), 273-282. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають