ВПЛИВ ВИДОВОГО СКЛАДУ ДЕНДРОФЛОРИ БІОТОПІВ М. ПОЛТАВИ НА ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.)

Ключові слова: дендрофлора, омела біла, напівпаразит, паразит, кора, біотоп, урбоекосистема

Анотація

У статті наведено результати аналізу впливу видового складу дендрофлори біотопів м. Полтави на розповсюдження і ступінь зараження листяних деревних порід омелою білою протягом 2016–2019 років у паркових зонах міста. Під час проведення досліджень використовували матеріали екскурсій-них і експериментальних досліджень у таких мікрорайонах обласного центру – Київського, Поділь-ського та Шевченківського. Проведені обстеження показали, що останнім часом у біотопах м. Полтави спостерігається негативна динаміка щодо ураження омелою білою (Viscum album L.) листяних деревних порід. Серед досліджуваних районів найбільш враженими є зелені насадження Шевченківського району (25,2 %), а найменше – зелені насадження Подільського району (12,1 %). Значний процес ураження дерев у вуличних насадженнях можна пояснити чималим антропогенним навантаженням на насадження, що своєю чергою послаблює їхній імунітет і знижує стійкість ву-личних насаджень до шкідників, хвороб і напівпаразитів. Однією з основних причин ураження дерев омелою в паркових насадженнях є близьке розташування інфікованих і здорових дерев, що посилю-ється значним антропогенним тиском та селективністю паразита до переважаючих в дендрофлорі парку видів дерев. За результатами досліджень також було визначено породи дерев, які через свої видові біолого-фізіологічні особливості найбільш уражаються і навпаки виявляють більшу стійкість до пошкоджень омелою білою (Viscum album L.). Проведений аналіз дав змогу розробити рекоменда-ції щодо оздоровлення видового складу біотопів м. Полтави, зважаючи на їхню стійкість до вра-ження омелою білою. Результати проведеного дослідження сприятимуть розробці практичних ре-комендацій, спрямованих на поліпшення ситуації з омелою білою (Viscum album L.) не тільки в мікро-районах м. Полтави, а й зможуть оптимізувати зелені насадження будь-якого населеного пункту.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Піщаленко, М. А., Бараболя, О. В., & Чайка, Т. О. (2020). ВПЛИВ ВИДОВОГО СКЛАДУ ДЕНДРОФЛОРИ БІОТОПІВ М. ПОЛТАВИ НА ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.). Scientific Progress & Innovations, (2), 99-109. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>