ХРОНІЧНИЙ ГІНГІВОСТОМАТИТ СВІЙСЬКИХ КОТІВ

Ключові слова: гінгівостоматит, коти, лікування

Анотація

На сьогодні у вітчизняних літературних джерелах досить мало інформації щодо хронічного гінгі-востоматиту котів. Тому нашою метою було зібрати повідомлення іноземних та вітчизняних вете-ринарних видань щодо етіології, клінічних ознак, діагностики та лікування цього захворювання. Хро-нічний гінгівостоматит котів перебігає тяжко та характеризується запальними процесами слизо-вих оболонок ротової порожнини. Тварини при цьому відмовляються від корму, втрачають вагу, че-рез постійний біль у них змінюється поведінка, вони стають агресивними або навпаки в’ялими та боязкими. Етіологія гінгівостоматиту досі невідома, існує декілька теорій, що пов’язують розвиток захворювання з специфічними бактеріями зубного нальоту, вірусами, бартонельозом та зміненим імунним статусом (при лейкозі або вірусі імунодефіциту котів). Проте жодна з цих теорій не знай-шла повного підтвердження. Вчені дотримуються думки, що хронічний гінгівостоматит котів – це гіперімунна запальна реакція на невідомий чинник. Діагноз гінгівостоматит підтверджується візуальним оглядом. Для виключення супутніх хвороб варто проводити рентгенологічне дослідження зубів та прилеглих тканин. Як додаткові методи можна використовувати клінічний та біохімічний аналізи крові, а також тести на визначення вірусних інфекцій. При проведенні диференційної діагностики від пародонтиту та гінгівіту варто пам’ятати, що каудальний гінгівостоматит обов’язково вклю-чає в себе запалення м’якого піднебіння та глотки. При хворобах пародонта навпаки запалення ре-єструється лише на яснах та навколо зубів. Лікування хронічного гінгівостоматиту котів може бути консервативним або хірургічним. При консервативному лікуванні використовують антибіотики широкого спектру дії, кортикостероїди, нестероїдні протизапальні препарати, імуносупресори та інші. Хірургічне лікування полягає у видаленні всіх зубів або лише тих, біля яких є запалення. Обов’язковою умовою при виборі будь-яких методів лікування є санація ротової порожнини та гігіє-нічна чистка зубів.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Звенігородська, Т. В., & Худолій, І. В. (2019). ХРОНІЧНИЙ ГІНГІВОСТОМАТИТ СВІЙСЬКИХ КОТІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 147-152. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.18