ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СХЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ В УМОВАХ СТОВ «ПРОМІНЬ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: Аініл, Double OvSynch, ReSynch, корови, синхронізація

Анотація

Підвищення рентабельності молочного скотарства в Україні можна здійснити за допомогою зростання продуктивних показників тварин та зменшення витрат на одержання продукції. Ефек-тивність молочного скотарства тісно пов’язана з інтенсивністю відтворення стада. Ембріональна смертність у корів є однією з причин низької результативності штучного осіменіння. Втрати тільності в ембріональний період у високопродуктивних стадах досягають 40−55 %. Саме тому нашою метою було охарактеризувати використання різних схем синхронізації в СТОВ «Промінь» Арбузин-ського району Миколаївської області та з’ясувати ефективність впливу препарату Аініл на заплід-нюваність корів. Експеримент проводили на коровах голштинської породи віком від двох до чоти-рьох років. Щоб дослідити вплив нестероїдного протизапального препарату Аініл (кетопрофен) на запліднюваність корів, було створено дві дослідні (n = 50 голів) та одну контрольну групи (n = 50 голів). У контрольній групі осіменіння проводили без використання будь-яких препаратів. Коровам обох дослідних груп застосовували схему Double OvSynch. На 11 день після осіменіння коровам другої дослідної групи внутрішньом’язово вводили препарат Аініл у дозі 15 мл. Першій дослідній групі вво-дили 15 мл фізрозчину. Для корів, що не запліднилися, використовували дві схеми ReSynch, стандар-тну – для корів, що не мають гінекологічної патології, та модифіковану – для корів, що мають кісти та двосторонні гіпофункції яєчників. Їх було поділено на дві дослідні групи (n = 15 голів) та одну ко-нтрольну (n = 15 голів), яких осіменяли повторно без використання будь-яких препаратів. Проаналі-зувавши статистичні дані в СТОВ «Промінь» за 2018 рік, було визначено, що вихід телят на 100 го-лів, при застосуванні схем з протизапальним препаратом Аініл, складав 88,3 %, а за використання схем синхронізації без Аінілу вихід телят становив 73,5 %, що на 14,8 % менше. Використання пре-парату Аініл (кетопрофен) на 11 добу після осіменіння корів, яким проводили синхронізацію за схе-мою Double OvSynch, підвищує заплідненість на 20 % порівняно з групою корів в умовах спонтанного еструсу та на 14 % порівняно з групою корів, яким проводили синхронізацію за схемою Double OvSynch. З’ясовано, що за використання схем ReSynch у тварин, що не запліднилися з першого разу, заплідненість вища на 15–33 % порівняно з контролем.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Булаєнко, А. Ю., & Звенігородська, Т. В. (2019). ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СХЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ В УМОВАХ СТОВ «ПРОМІНЬ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 154-158. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.20