ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ТВОРУ «ПОВЧАННЯ АХТОЯ, СИНА ДУАУФА, СВОЄМУ СИНОВІ ПІОПІ»

  • О. Ю. Литвин
  • О. П. Панченко
Ключові слова: правитель, рабство, ремесло, торгівля, писар

Анотація

Розглянуто основні економічні ідеї давньоєгипет-
ського твору «Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму
синові Піопі». Аналізуються публікації українських і
російських дослідників, істориків і публіцистів, при-
свячені дослідженню цієї проблеми. Доводиться ак-
туальність і значимість економічних ідей давньоєги-
петського твору, фокусується увага на їх впливі на
сучасну економіку. Наводяться факти, що підтвер-
джують висновок про високий рівень економічного
розвитку Стародавнього Єгипту. Акцентовано увагу
читачів на тому, що економічні ідеї зазначеного дав-
ньоєгипетського твору доцільно розглядати не лише
в контексті розвитку економічної історії та історії
економічної думки, але й використовувати їх.

The basic economic ideas of ancient Egyptian work "Ahtoy’s precept, Duauf’s son, to his son Piopy" were considered. Publications of ukrainian and russian researchers, historians and journalists devoted to the study of this problem were analyzed. We prove relevance and significance of economic ideas of ancient Egyptian work, we focus attention on their impact on the contemporary economy. We give the facts, which support the eduction of a high level of economic development of ancient Egypt. The attention of readers we draw on the economic ideas of this ancient Egyptian works should be considered not only in the context of economic history and the history of economic thought, but also to use them.

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Литвин, О. Ю., & Панченко, О. П. (2014). ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ТВОРУ «ПОВЧАННЯ АХТОЯ, СИНА ДУАУФА, СВОЄМУ СИНОВІ ПІОПІ». Scientific Progress & Innovations, (3), 132-134. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.27