Проблеми сучасної системи будівництва нового житла

  • О. Ю. Литвин
Ключові слова: новобудова, квартира, житло, корупція, хабар

Анотація

Розглянуто окремі проблеми сучасної системи бу-
дівництва нового житла, їх висвітлення у світовій
економічній літературі. Здійснено аналіз досліджень,
присвячених названій темі. Акцентовано увагу на
тому, що частина проблем під час будівництва ново-
го житла – високі ціни, корупція під час виділення
земельних ділянок, реалізація забудовниками різних
«тіньових» схем для штучного збільшення собівар-
тості житла, відсутність контролю з боку покупців
за цільовим використанням коштів, система замов-
ників, неврахування потреб певних категорій насе-
лення, – може бути вирішена через механізм житло-
вої кооперації.

The individual problems of the modern system of new housing, their description in the world's economic literature are reviewed. The analysis of studies over this topic is implemented. The attention is focused on that part of the problems during the construction of new housing – high prices, corruption in the allocation of land, the implementation of developers various shadow schemes to artificially increase the cost of housing, lack of control from buyers over the targeted use of funds, system of customers, neglect of needs of certain categories of the population – can be resolved through the mechanism of housing cooperatives.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Литвин, О. Ю. (2015). Проблеми сучасної системи будівництва нового житла. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 127-130. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.28