ПОСМЕРТНА ДІАГНОСТИКА АМІДОСТОМОЗУ ГУСЕЙ

  • С. М. Михайлютенко
Ключові слова: гуси, амідостоми, гельмінти, кутикула, м’язовой шлунок, посмертна діагностика

Анотація

Наведені літературні відомості про існуючі ме-
тоди посмертної діагностики гельмінтозів шлунко-
во-кишкового тракту птиці, представлені їх недолі-
ки. Запропоновано удосконалений спосіб посмертної
діагностики амідостомозу гусей, що включає в себе
виявлення нематод під кутикулою м’язового шлунка з
наступним визначенням інтенсивності інвазії. Вста-
новлено, що удосконалений спосіб забезпечує збері-
гання цілісності гельмінтів, окрім того зручніший у
виконанні у разі значного некрозу кутикули м’язового
шлунка гусей.

The literary information about the existing methods of post-mortem diagnostics of the gastro-intestinal tract of bird is induced, their deficiencies are represented. Is proposed the improved method post-mortem of diagnostics of amidostomoza in geese, which includes detection nematode under the cuticle of muscular stomach with the subsequent determination of the intensity of invasion. It is determined, that the improved method ensures the retention of the integrity of helminths, furthermore convenient in the use in the case of the significant necrosis in the cuticle of the muscular stomach of geese.

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Михайлютенко, С. М. (2014). ПОСМЕРТНА ДІАГНОСТИКА АМІДОСТОМОЗУ ГУСЕЙ. Scientific Progress & Innovations, (3), 104-105. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають