Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу

  • І. І. Панікар
Ключові слова: поросята, зовнішнє середовище, травний тракт, лімфоцити, лімфоїдні бляшки, лімфоїдна тканина

Анотація

Визначено, що морфологічні особливості розвитку
лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими обо-
лонками трубкоподібних органів пов’язані з їх топо-
графією і є критерієм оцінки стану природної
резистентності, неспецифічної та імунологічної ре-
активності організму поросят. Їх цитоструктура
представлена популяцією відповідних клітинних еле-
ментів. Динаміка відносної площі лімфоїдних бляшок
змінюється нерівномірно: зростає у передній та се-
редній частині порожньої кишки до 14-добового віку,
у задній – до 7-добового, потім поступово зменшу-
ється до 29-добового віку.

      It has been found out that morphological features of the development of lymphoid formations associated with mucous membranes of tube-like organs are connected with their topography and they are the criteria to evaluate the state of non-specific and specific immune reactivity of the pig’s body. Their cytostructure is represented by the population of relevant cellular elements. The dynamics of the relative area of the lymphoid patches varies irregularly: it increases in the anterior and medium parts of the jejunum up to the age of 14th day and in the posterior part – till the age of 7th day and then gradually decreases till the  age of 29th day.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Панікар, І. І. (2015). Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 116-118. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.25