Окремі особливості імуноморфологічного становлення організму поросят віком 9 діб

  • І. І. Панікар
  • Л. П. Горальський
Ключові слова: активність, маркери, лімфоцити, поросята, імунітет

Анотація

Слабка активність клітин із маркерами CD79
(В-лімфоцити) в лімфатичних утвореннях органів лім-
фопоезу і висока концентрація цих клітин на поверхні
слизової оболонки тонкого відділу кишечнику свідчить
про незрілість власних гуморальних факторів імуніте-
ту поросят віком 9 діб і важливість материнських іму-
нних тіл у житті новонароджених тварин. Актив-
ність лімфоцитів із поверхневими маркерами CD3
(тканинних лімфоцитів) більш виражена в лімфатич-
них вузлах і лімфоїдних утвореннях стінки кишечнику;
особливістю даного процесу є вогнищевий характер.

Partly activity of cells with markers CD79 (B-lymphocytes) in the lymph formations of lymphopoiesis and a high concentration of cells on the surface of the mucous membrane of the small part of the intestine shows the immaturity of their immune humoral factors of 9 days old piglets and the importance of maternal immune bodies in the life of newborn animals. The activity of lymphocytes with surface markers CD3 (lymphocyte tissue) is more expressed in the lymph nodes and lymphoid formations of the intestinal wall, feature of this process is the focal character.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Панікар, І. І., & Горальський, Л. П. (2013). Окремі особливості імуноморфологічного становлення організму поросят віком 9 діб. Scientific Progress & Innovations, (4), 73-76. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають