Біохімічні особливості формування поросят першої доби життя

  • І. І. Панікар
Ключові слова: поросята, біохімічні показники, білок, сечовина, білірубін

Анотація

Рівень майже всіх показників клінічного метаболі-
зму, а особливо білкових фракцій, у сироватці крові
поросят у «домолозивному» періоді значно відріз-
няється від показників поросят першої доби
життя, які отримували молозиво. Зміна показни-
ків білкового обміну пов’язана з надходженням в
організм білків молозива. Підвищення активності
АлАт, ЛДГ рівня вмісту глюкози, концентрації
загального білірубіну за зниження лужної фосфа-
тази та сечовини в крові свідчить про стресовий
стан організму, що можна пояснити стресовим
фактором, отриманим організмом під час та
відразу після народження.

The level of many indicators of clinical metabolism, especially protein fractions in the blood serum of piglets in the «pre-colostrum» period significantly differ from that of the piglets of the first day of life fed by colostrum. Changing the parameters of protein metabolism is associated with intake of colostrum proteins. Increase of ALT, LDH levels of glucose, serum total bilirubin with a decrease of alkaline phosphatase and urea in the blood indicates a stressful condition of the body, which can be explained by a stress factor, obtained by the body during and immediately after birth.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Панікар, І. І. (2013). Біохімічні особливості формування поросят першої доби життя. Scientific Progress & Innovations, (3), 129-132. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають