Встановлення чинників , які впливають на процес промивання молокопроводу

  • А. П. Палій
Ключові слова: молоко, доїльна установка, молокопровід, промивання, санітарно-гігієнічний стан, формування пробок

Анотація

Забезпечення високоякісного промивання доїльно-
молочного обладнання поряд із застосуванням висо-
коефективних технологій та технічних засобів є ви-
рішальним чинником в отриманні молока найвищої
якості. Встановлено, що існує три основні способи
формування пробок миючого розчину в молокопрово-
ді, механізми утворення яких залежать від конструк-
ції автомата промивки й вибраної програми здійс-
нення зазначеної технологічної операції. Отримані
результати є передумовою вдосконалення системи
контролю параметрів процесу доїння великої рогатої
худоби та промивки доїльно-молочного обладнання.

High-quality washing milking equipment along with the use of highly efficient technologies and equipment is a critical factor in obtaining of high quality milk. It has been established that there are three basic methods of forming plugs in a milk cleaning solution, formation mechanisms which depend on the design of the washing machine and the program for the implementation of selected processing operation. The results are a prerequisite of improving the system of control the parameters of milking cattle and washing milking equipment.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Палій, А. П. (2015). Встановлення чинників , які впливають на процес промивання молокопроводу. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 80-83. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО