Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння

  • А. П. Палій
Ключові слова: доїльна установка, корова, доїння, вплив, соски вимені, класифікація

Анотація

Поглиблене знання закономірностей основних фізіологічних функцій лактуючого організму високопродуктивних корів є могутнім засобом у стимуляції молочної продуктивності і, таким чином, у підвищенні використання генетичного потенціалу тварини. Адекватне та ефективне доїння високопродуктивних корів полягає в тому, щоб найбільш доцільно використовувати фізіологічні реакції організму, які лежать в основі утворення молока і молоковіддачі.

Під час розробки та оцінювання системи щадного доїння корів необхідно враховувати вплив на соски вимені корів не лише таких ознак, як молочна продуктивність дійного стада, утримання соматичних клітин в молоці, динаміка молоковіддачі, пікова швидкість молоковіддачі та час доїння, але й приділяти увагу стану сосків вимені із врахуванням їх зв’язку з іншими ознаками.

Оперативне виявлення і усунення чинників, що негативно впливають на організм тварин під час машинного доїння є передумовою забезпечення ефективного використання дійного стада.

In-depth knowledge of the laws of basic physiological functions of the body lactating cows is a highly powerful tool to stimulate milk production and, thus, to increase the use of the genetic potential of animals. Adequate and effective milking of cows of high performance is to use the most appropriate physiological reactions, underlying the formation of milk and milkgiving. In designing and evaluating of the system gentle milking of cows need to consider the impact on the teats of the udder cows are not only characteristics such as milk yield of dairy cattle, the contents of somatic cells in milk, milk flow dynamics, peak milk flow rate and milking time, but also pay attention to the state of the teats of the udder with taking into account their relationship with the other characters. Prompt identification and elimination of the factors, that negatively affect the organism of animals during milking, is a prerequisite to ensure effective use of dairy cattle.

Опубліковано
2016-12-29
Як цитувати
Палій, А. П. (2016). Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння. Scientific Progress & Innovations, (4), 76-78. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.04.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО