ВПЛИВ БАКТЕРИЦИДНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДЕЗЗАСОБІВ «ДЗПТ-2» ТА «ЕКОЦИД С» НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ МІКОБАКТЕРІЙ

  • А. П. Палій
  • А. І. Завгородній
Ключові слова: електронна мікроскопія, мікобактерії, ультраструктура, дезінфектант, «ДЗПТ-2», «Екоцид С»

Анотація

Електронно-мікроскопічними дослідженнями
встановлені суттєві ультраструктурні зміни в
клітинах атипових мікобактерій M. kansasii,
M. gordonae, M. xenopi, M. flavescens після впливу
альдегідного дезінфектанту «ДЗПТ-2» та кисне-
вого препарату «Екоцид С». Відмічена різниця у дії
деззасобів на мікробні клітини, що пов’язано з
особливостями механізму дії активнодіючих речо-
вин, які входять до їхнього складу. Встановлено,
що дезінфікуючі препарати в бактерицидних
режимах знищують мікобактерії за рахунок
створення незворотних змін їх субмікроскопічної
організації.

The substantial ultrastructure changes in the cells of atipical
mycobacterium of M. kansasii, M. gordonae, M. xenopi,
M. flavescens after influence of aldehydic disinfectant «DZPT-2»
and oxygen preparation «Ekocid C» have been established by
electronic-microscopic researches. A difference in operations
disinfectant preparations on microbal cells, that is related to the
features of mechanism of active-operating substances activity
which are included in their composition is marked. It is established
that disinfectant preparations in the bactericidal modes destroy
mycobacterium due to the creation of irreversible changes of their
submicroscopic organization.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Палій, А. П., & Завгородній, А. І. (2012). ВПЛИВ БАКТЕРИЦИДНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДЕЗЗАСОБІВ «ДЗПТ-2» ТА «ЕКОЦИД С» НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ МІКОБАКТЕРІЙ. Scientific Progress & Innovations, (3), 108-111. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.23