Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої

  • Г. Д. Поспєлова
Ключові слова: соя, патогенний комплекс, фітоекспертиза, ендогенна та екзогенна інфекції, патогенна флора

Анотація

Викладено результати фітоекспертизи насіння
сої. Визначено показники якості, ступінь інфікування
та видовий склад патогенних мікроорганізмів. Іден-
тифіковані представники грибної (роди Alternaria,
Fusarium, Peronospora, Cladosporium, Botrytis, Aspergillus,
Penicillium, Mucor) і бактеріальної флори (бак-
терії роду Pseudomonas). Серед виявлених патогенів
найбільшу поширеність мали гриби родів Alternaria
(26–35 %) і Mucor (22–47 %). Встановлено, що видо-
вий склад патогенів є неоднаковим на різних сортах
сої. Найбільш різноманітним він був у насінні сої сор-
ту Київська 98.

The results of photoexpress of soybean seeds are presented. The quality indicators, the degree of contamination and species composition of pathogenic microorganisms are defined. The representatives of mushrooms (genus Alternaria, Fusarium, Peronos-pora, Cladosporium, Botrytis, Aspergillus, Penicil-lium, Mucor) and bacterial flora (bacteria of the genus Pseudomonas) are identified. Among the pathogenic microorganisms was widely spread fungi of the genus Alternaria (26–35 %) and Mucor (22–47 %). The species composition of pathogens is varies on different soybean varieties. It was more diverse of soybean seed’s variety Kyivs’ka 98.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Поспєлова, Г. Д. (2015). Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 44-48. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають