Фунгіцидний захист посівів сої від кореневих гнилей

  • Г. Д. Поспєлова Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-8030-1166
  • Н. П. Коваленко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-5998-1745
  • Н. І. Нечипоренко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-2572-9095
  • В. Я. Кочерга 2Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, с. Устимівка, Полтавська область https://orcid.org/0000-0002-0596-0567
  • А. О. Гречкосій Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
  • C. С. Скляр Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: соя, кореневі гнилі, біофунгіциди, технічна ефективність, біоагенти

Анотація

Відчутних втрат врожаю сої завдають хвороби різної етіології. Особливо небезпечними є збудники кореневих гнилей, що можуть зберігатися у ґрунті або зараженому насіннєвому матеріалі. З метою профілактики поширення кореневих гнилей рекомендовано застосування мікробіофунгіцидів різної природи (грибкові і бактеріальні). Обробки ними насіннєвого і садивного матеріалу, а також рослин у період вегетації забезпечуюь якісний захист від широкого спектру хвороб, в тому числі й від кореневих гнилей. Серед препаратів вітчизняного виробництва користуються попитом такі препарати, як Триходермін, Планріз, Фітодоктор, Гаубсин, Целюлад та ін. Нами проведено оцінку ефективності фунгіцидних протруй-ників і біофунгіцидів проти грибкової і бактеріальної інфекції сої та вивчено їх вплив на польову схожість і продуктивність культури. В якості об’єктів вивчення обрано біологічні фунгіциди Трихофіт, п. (спори гриба Trichoderma lignorum, титр 2,0 млрд/см3 ), норма використання – 2 л/т; Фітоцид, р. (клітини бактерій Bacillus subtilis або 1,0×1010 КУО/г), норма використання – 1,5 л/т; Гаупсин, р. (бактерії Pseudomonas aurefaciens В-111 та В-306, титр життєздатних клітин 1х104 / мкг препарату), норма використання – 3 л/т. В якості еталону був використаний протруйник Максим XL 035 FS, т.к.с. (флудіоксоніл 25 г/л + металаксил М 10 г/л) –норма використання 1 л/т. Відмічено позитивний вплив досліджуваних протруйників на посівні якості насіння сої сорту Аннушка відносно контролю і рівень адаптивності проростків у польових умовах. Виявлено значну поширеність на дослідних ділянках рослин з ознаками кореневої гнилі мікологічної (Fusarium spp.) та бактеріальної (Pseudomonas syringe pv glicinea Yong et al.) етіології. Відзначено високу фунгістатичну дію препарату Максим XL, т.к.с. проти фузаріозної кореневої гнилі сої (технічна ефектив-ність на рівні 73,1 % за відсутності антибактеріальної активності). Серед мікробіологічних фунгіцидів най-кращу комплексну антимікробну дію виявлено у препарату Трихофіт, п. (технічна ефективність 71,6 і 71,7 %відповідно проти фузаріозу та бактеріозу), що забезпечило приріст урожайності на 6,3 % відносно контролю. За комплексного використання препаратів Трихофіт, п. і Фітоцид, р. зернова продуктивність рослин сої зросла на 11,0 %, а рівень технічної ефективності досягав 71,3 і 75,5 % відповідно до кореневої гнилі фузаріозної та бактеріальної етіології.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Поспєлова, Г. Д., Коваленко, Н. П., Нечипоренко, Н. І., Кочерга, В. Я., Гречкосій, А. О., & СклярC. С. (2023). Фунгіцидний захист посівів сої від кореневих гнилей. Scientific Progress & Innovations, 26(3), 5-10. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.03.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО