ЗНАЧЕННЯ ПОГІРШАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЕТІОЛОГІЇ ІМУНОДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ

  • І. І. Панікар
  • М. В. Скрипка
  • Б. П. Киричко
Ключові слова: екологія, забруднення, анемія, еритроцити, лейкоцити, резистентність

Анотація

Хімічні забруднювачі атмосферного повітря призво-
дять до розвитку гіпер-, гіпо- або нормохромної ане-
мії, ретикулоцитозу, а в подальшому – ретикулоци-
топенії. Змінюються також морфофізіологічні вла-
стивості еритроцитів. Зменшується осмотична
резистентність, збільшується СОЄ. Лейкоцитар-
ний росток реагує лейкоцитозом, зміною морфо-
логічного складу лейкоцитів, серед якого провідне
місце належить лімфо- та еозинопенії. Зниження
резистентності на клітинному рівні є показником
зниження резистентності всього організму.

Chemical contaminants of air development lead to hyper-,
hypo- or normochromic anemia, reticulocytosis, and further
retykulotsytopeny. Morphological physiological properties of
erythrocytes are changing. Osmotic resistance is reduced, SOE
is increasing. Leukocyte sprout responds with leukocytosis,
morphologic changes of leukocytes, among which the leading
place is occupied by lymph- and eozynopeny. Reduction of
resistance at the cellular level is an indicator of lower resistance
of the whole organism.

Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
Панікар, І. І., Скрипка, М. В., & Киричко, Б. П. (2012). ЗНАЧЕННЯ ПОГІРШАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЕТІОЛОГІЇ ІМУНОДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ. Scientific Progress & Innovations, (4), 88-89. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2