Вплив тривалого зберігання кріоконсервованої сперми бугаїв у рідкому азоті на показники якості сперматозоїдів

  • А. О. Ляшенко
Ключові слова: кріоконсервована сперма, прямолінійно-поступальний рух, виживаність, абсолютний показник виживаності сперматозоїдів, довготривале зберігання, породи

Анотація

Проведено дослідження показників прямолінійно-
поступального руху та абсолютного показника ви-
живаності деконсервованих сперматозоїдів бугаїв
різних порід за умов довготривалого зберігання в
Банку генетичних ресурсів. Встановлено високий
позитивний кореляційний зв'язок між показниками
рухливості та абсолютним показником виживанос-
ті сперматозоїдів (r=0,89) (p<0,001). У результаті
проведених досліджень встановлено, що показники
рухливості та виживаності сперматозоїдів бугаїв
білоголової української, лебединської, симентальської
та сірої української порід виявилися вищими чинного
ДСТУ в середньому на 15 %.

The study of performance straight-forward motility and absolute survival rate of thawed sperm bulls
of different breeds in long-term storage in the Bank of genetic resources. It is established positive high
correlation between the indicators of motility and an absolute survival rate of sperm (r=0,89) (p<0,001).
The studies found that the rates of sperm motility and survival of white-headed bull’s ukrainian, lebedinsky,
simmental and gray ukrainian breeds were higher than the current standard on average by 15 %.

Опубліковано
2013-06-28
Як цитувати
Ляшенко, А. О. (2013). Вплив тривалого зберігання кріоконсервованої сперми бугаїв у рідкому азоті на показники якості сперматозоїдів. Scientific Progress & Innovations, (2), 162-164. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.42
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО