УРОЖАЙНІСТЬ ВЕҐЕТАТИВНОЇ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДЖИВЛЕННЯ

  • М. І. Кулик Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: просо прутоподібне, елементи продуктивності, підживлення, урожайність, кореляція, фітомаса

Анотація

Встановлено зміну елементів продуктивності (висоти та густоти стеблостою) проса прутоподібного залежно від застосування підживлень під час відновлення веґетації рослин. Визначено вплив позакореневого підживлення препаратом Кристалон на урожайність фітомаси культури в розрізі років дослідження. Наведено кореляційні залежності між кількісними показниками рослин третього-п’ятого років веґетації та урожайністю фітомаси. Визначено, що урожайність веґетативної надземної маси проса прутоподібного в більшій мірі обумовлюється вмістом сухої речовини у фітомасі, кількістю стебел на одиницю площі, в меншій мірі – висотою рослин у випадку застосування весняного підживлення фітоценозу.

We established change of elements of the productivity (heights and densities of stemstanding) of millet switch grass depending on application of the additional of fertilizing during the spring vegetation of plants. We established the influence of the foliar additional of fertilizing is certain preparation of «Kristalon» on the productivity of phytomass culture in the period of research. Correlation dependences are resulted between the quantitative indexes of plants of third-fifth year of vegetation and productivity of phytomass. It is certain that the productivity of vegetative above-ground mass of millet switch grass is stipulated maintenance of dry matter in phytomass, by the amount of stems on unit of area, in less degree – by the height of plants on a background application of the spring additional fertilizing.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Кулик, М. І. (2017). УРОЖАЙНІСТЬ ВЕҐЕТАТИВНОЇ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДЖИВЛЕННЯ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 13-17. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО